Kategorie
Aktualności

Reakcja OZZKS na postulaty RPO

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w dniu 05.06.2020r. wystosował pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich dr hab Adama Bodnara ,w którym to piśmie podjął polemikę z  postulatem jaki RPO przekazał sejmowemu zespołowi ekspertów( TUTAJ pismo RPO). Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich system nadzoru nad kuratorską służbą sądową jest niedostateczny, ponieważ z Ustawy o Kuratorach Sądowych wynika jedynie ogólna kompetencja nadzorcza kuratora okręgowego, bez określenia szczegółów.  RPO w swoim piśmie odwołuje się do raportu NIK. OZZKS nie zgadza się na takie przedstawianie sytuacji Kuratorskiej Służby Sądowej i pomysłów na jej zreformowanie, ponieważ nie jest to w ocenie OZZKS głównym i jedynym problemem związanym z funkcjonowaniem kuratorskiej służby sądowej .

Z pismem OZZKS można zapoznać się poniżej:

Reakcja OZZKS na postulaty RPO

Kategorie
Aktualności

Dalej drążymy temat związany z ekwiwalentem

Po raz kolejny wystosowaliśmy pismo do Prezesów sądów rejonowych o zmianę regulaminu i przyznanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. Nie zgadzając się z argumentacją niektórych Prezesów, OZZKS zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy z zapytaniem prawnym „ Czy dodatek terenowy pozbawia kuratora zawodowego uprawnień określonych w art. 237 7 kodeksu pracy.”
GIP w piśmie z dnia 27 maja br. GIP-GPP.082.7.2020.3. wyraził przekonanie, że „…przepis art. 14 ust. 5 ustawy o kuratorach sądowych, w myśl którego kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową, stanowi wyłącznie o jednym z elementów składowych wynagrodzenia kuratora zawodowego, którego nie sposób utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, przewidzianym w art. 2377 § 4 k.p.”

W związku z powyższym ponownie wystąpiliśmy o ustosunkowanie się do wniosku OZZKS w zakresie ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez kuratorów sądowych własnej odzieży i obuwia roboczego, oraz ich pranie i konserwację.

Tutaj treść pisma:

Kolejne pismo do Prezesów SR o przyznanie ekwiwalentu z dnia 3.06.2020r.

Kategorie
Aktualności

Pytania o wytyczne do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz odpowiedź na nasze zapytania

Ogólnopolski Związek Zawodowych Kuratorów Sądowych zwraca się z prośbą o ustalenie wytycznych w zakresie bezpieczeństwa pracy kuratorów sądowych, w szczególności poprzez wskazanie, jakie działania zapobiegawcze powinny być podejmowane przez samych kuratorów, jak również ich pracodawców, w celu zminimalizowania zagrożenia zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 („koronawirusem”).

i dalej pytamy o:

Czy zasadne jest wykonywanie czynności służbowych, przez kuratorów sądowych, w takich miejscach jak: domy pomocy społecznej, młodzieżowe ośrodki wychowawcze zakłady karne, szpitale, schroniska dla bezdomnych?

Czy czynności służbowe kuratorzy mogą wykonywać w terenie, tj. miejscu pobytu
podopiecznych, czy np. powinno to się odbywać w specjalnie przeznaczonym pomieszczeniu w budynku sądu?

W jakie środki ochrony indywidualnej powinni być wyposażeni kuratorzy wykonujący czynności w sądzie?

W jakie środki ochrony indywidualnej powinni być wyposażeni kuratorzy wykonujący czynności w miejscu pobytu podopiecznych?

Jakie działania należy podjąć po zakończonej czynności służbowej, jeżeli kuratorzy do jej
wykonania korzystali z prywatnych samochodów ( niestety jest to częsta praktyka
z uwagi na brak zapewnionych samochodów służbowych, i brak możliwości korzystania z komunikacji publicznej)?

W jaki sposób należy utylizować dostarczone środki ochrony indywidualnej? 7. W jaki sposób kuratorzy mogą ustalić z zachowaniem przepisów RODO, czy wobec osoby, u której mają być podjęte czynności służbowe, nie ma zastosowanej kwarantanny, nadzoru epidemiologicznego, albo dana osoba nie jest zarażona?

treść pisma poniżej :

Pytania OZZKS o wytyczne

Główny Inspektorat Sanitarny w dniu 22 maja 2020r. odpowiedział na nasze pismo,w którym informuje:

Główny Inspektorat Sanitarny nie ma pełnej wiedzy, aby samodzielnie opracować dedykowane wytyczne, z uwzględnieniem specyfiki pracy, która często nie jest nam znana, a procedury działania, aby spełniły swoją rolę, muszą być dostosowane odrębnie.

….

Odnosząc się do organizacji i warunków pracy, pragnę poinformować, że w świetle obowiązujących przepisów, to pracodawca, ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy

….

Do obowiązków pracodawcy wynikających z w/w przepisu należy między innymi reagowanie na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy. Pracodawcy z pełnienia tej roli nie zwalnia ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego w kraju.

całość pisma GIS poniżej

Odpowiedź GIS z 22.05.2020r. w sprawie wytycznych

Kategorie
Aktualności

Aleksandra Szewera- Nalewajek dla portalu prawo.pl – ” jeżeli chodzi o pracę kuratorów w okresie epidemii, wszystko zależało i zależy od decyzji sądu rejonowego czy okręgowego”

Kuratorzy będą mogli uzyskiwać informacje o osobach na obowiązkowej kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Postulowali o to od samego początku, wskazując na zagrożenie podczas wykonywania czynności w terenie. Ale nadal brakuje im rekomendacji, jak mają się chronić przed COVID-19.

Więcej na Prawo.pl:

Kuratorzy z informacjami o osobach na kwarantannie, ale bez wytycznych

Kategorie
Aktualności

Z dużym sukcesem zakończyliśmy zrzutkę „daj piątaka na dziewczyny z poprawczaka”

Poprzez zrzutę.pl w akcji „Daj piątaka dla dziewcząt z poprawczaka” udało nam się zebrać kwotę 6220 zł. Naszą akcję wsparło 176 osób. DZIĘKUJEMY OSOBOM ZAANGAŻOWANYM I WSPIERAJĄCYM NAS !!! ❤❤❤

Przypomnijmy, że jako OZZKS uruchomiliśmy zrzutkę na wychowanki z zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich w Zawierciu. Dziewczyny szyją, w ilościach hurtowych, maseczki i stroje ochronne dla personelu medycznego. Chcieliśmy docenić to zaangażowanie, a pieniądze ze zbiórki przeznaczyliśmy na zakup ubrań, bielizny i środków higieny osobistej dziewczyn, ponieważ dziewczyny nie zawsze mogą liczyć na wsparcie swoich rodzin.

Od samych dziewczyn też otrzymaliśmy podziękowania,które zostały zamieszczone na oficjalnej stronie  Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu.

O akcji było też w zawierciańskich mediach

Kategorie
Aktualności

Ponownie pytamy o postępy prac nad rozporządzeniem dot. mnożników

OZZKS ponownie zwraca się z zapytaniem o postępy prac nad wpisaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich z 23.12.2002 roku ( Dz. U z 2020 poz. 145) do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rządowego Centrum Legislacji.

 Działania OZZKS wsparło Forum Związków Zawodowych. Poniżej pisma do Łukasza Schroeibera Przewodniczącego Zespołu ds. Programowania Prac Rządu, dotyczące prac nad zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. ws. wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich.

Pismo FZZ

Ponowne pismo OZZKS dot. mnożników

Kategorie
Aktualności

O problemie „znikających dzieci” z systemu nauczania w czasie pandemii mówi przewodnicząca OZZKS Aleksandra Szewera-Nalewajek

O problemie „znikających dzieci” można przeczytać w artykule autorstwa Moniki Sewastianowicz  i Patrycji Rojek-Sochy na portalu Prawo.pl.

O eskalacji problemu mówią też kuratorzy. Wskazują jednak, że zniknięcie z systemu wielu dzieci, jest nie tylko efektem przemocy ale też niedostosowania rodziny i nieumiejętności wychowawczych rodziców. Nauczyciele zgłaszają do kuratorów informacje o braku kontaktu z dzieckiem, w sytuacji gdy chodzi o rodziny objęte kuratorskim nadzorem – z różnych powodów także przemocy, problemów alkoholowych, czy problem wychowawczych z dziećmi.

Z moich doświadczeń wynika, że ta współpraca naprawdę jest dobra. Szkoła informuje, że nie ma kontaktu z dzieckiem, że nie odsyła ono zadanych prac, że rodzice nie odpowiadają, lub choćby że zaproponowany był komputer i jest do odebrania, ale rodzice się po niego nie zgłosili. Były takie sytuacje. I oczywiście  kuratorzy interweniowali. Wyjaśnialiśmy co się dzieje, dyscyplinowaliśmy nieco rodziców, prosząc by zwracali uwagę na pracę dziecka, zachęcaliśmy do zgłoszenia się po sprzęt. Często w takich sytuacjach wychodzi bezradność wychowawcza rodziców. Bywa, że nie radzą sobie ani z dziećmi, ani z mobilizowaniem ich do pracy, ani z lekcjami – mówi kurator Aleksandra Szewera-Nalewajek, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów. 

Kategorie
Aktualności

Co w trawie piszczy na dzień 17.05.2020r.

Kuratorki i Kuratorzy MOZowi!

Zadęcie i nadęcie jest mi obce, więc pozwoliłam sobie na mniej formalny wstęp. 

Zarząd pracuje pełną parą – pewnie widzie, ile pism od nas wychodzi (wiem, wiem, mało kto je czyta ). Nie wspomnę już o rozmowach telefonicznych, które przeprowadzam z kuratorami liniowymi, okręgowymi, dyrektorami sądów. I to nie tylko z tymi zrzeszonymi w MOZach.

Pierwsze sukcesy już są – kolejne sądy zamierzają wypłacać kuratorom ekwiwalent za używanie własnej odzieży! Jak na tak krótki czas działania Zarządu, to można nazwać to sukcesem. I pamiętajcie, że nikt z nas nie jest na etacie, praca na rzecz związku jest obok naszego życia osobistego i zawodowego. I każdy z nas z zawodu jest najpierw kuratorem; związkowiec jest później.

Obecnie nasze działania prowadzone są wielotorowo – pracujemy w czterech Zespołach – karnym, rodzinnym, prawnym i ds. bezpieczeństwa i higieny pracy. Gdyby ktoś z Was chciał dołączyć do Zespołu prawnego, to zapraszamy.

Oprócz pracy merytorycznej bardzo ważne jest dla nas ocieplanie wizerunku kuratora, stąd staramy się pozyskiwać do współpracy media. Było o nas w Onet.pl, Rzeczpospolitej, Radiu Zet, HaloRadio. I na tym nie kończymy.

Podejmujemy działania na rzecz współpracy z KRK, organizacjami pozarządowymi. Nasza zbiórka na Poprawczak w Zawierciu odniosła sukces.

Jesteśmy w stałym kontakcie z członkami naszych MOZów, zbieramy od nich informacje o bieżących problemach, wspieramy w interwencjach. Dzwonią do nas kuratorzy, którzy chcą zakładać MOZ, tylko sytuacja z koronawirusem im to uniemożliwia. I Ci kuratorzy już się włączają w nasze prace! To jest fantastyczne.

Co do plotek i pomówień (świadomie wpisałam to słowo) na mój i Zarządu temat, to nie zamierzam tego komentować. Bo to świadczy tylko o tych, którzy je rozsiewają. Nadmienię tylko, że przynajmniej jeden członek OZZKS miał kontakt z AdRem już przed zjazdem krajowym i już w styczniu wspominał, że OZZKS nie jest dla niego.  

Natomiast zachęcam do kontaktu ze mną, jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości co do działań zarządu czy moich. Bo tu uważam się za źródło tych informacji.  I tak w ogóle, to miła jestem i otwarta na dyskusję . Chętnie wysłucham Waszych spostrzeżeń, pomysłów, konstruktywnej krytyki, ale także spróbuję rozwiązać wszelkie wątpliwości.

I pamiętajcie, że „ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie dzięki nim”. Parafrazując Martę Frei – Koleżankujmy i kolegujmy się i  zmieniajmy kuratelę.

Dziękuję, że jesteście z nami w OZZKS.

Pozdrawiam wiosennie,

Ola Szewera – Nalewajek

Kategorie
Aktualności

OZZKS zwrócił się do MS w sprawie usprawnienia funkcjonowania Krajowego Rejestru Karnego

W piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego pytamy o:

1.Jakie są przyczyny opóźnień w przekazywaniu punktom dostępowym odpowiedzi na zapytania?

2. Jakie zostały podjęte działania w zakresie usprawnienia funkcjonowania KRK w tym zakresie?

3. Czy istnieje możliwość utworzenia Punktów Informacyjnych przy sądach rejonowych, z zachowaniem ograniczenia do dokonywania ustaleń jedynie do osób, wobec których toczy się postępowanie?

4. Czy istnieje możliwość udostępnienia kuratorom zawodowym możliwości korzystania z bazy danych systemu KRK, analogicznie jak jest z dostępami do systemów informatycznych Pesel2 sad czy NOE-SAD?

Poniżej wspomniane pismo

Pytania do MS dot. usprawnienia funkcjonowania Krajowego Rejestru Karnego

Kategorie
Aktualności

Pismo OZZKS do MS w związku z wyciekiem danych z bazy KSSiP oraz odpowiedź na nasze pytania

Z Komunikatu nr 22/2020 Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 kwietnia 2020 r. wynika, że doszło do incydentu związanego z nieuprawnionym dostępem do danych osobowych zgromadzonych na Platformie szkoleniowej KSSiP .

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych  z zaniepokojeniem przyjął informacje przekazane pocztą elektroniczną przez Dyrektor KSSIP, ponieważ z powyżej platformy szkoleniowej korzystają również zawodowi kuratorzy sądowi.

W związku z powyższym incydentem OZZKS skierował pismo z pytaniami do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poniżej

Pismo OZZKS do MS

14maja br. Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie sprawiedliwości udzielił odpowiedzi,z której wynika,że Dyrektor Krajowej Szkoły złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ponieważ Jak wynika z dotychczasowych ustaleń w trakcie testowego migrowania danych Szkoły na nowoutworzoną platformę e-KSSiP ww. pracownik firmy zewnętrznej świadczącej KSSIP usługę hostingową utworzył katalog, do którego przeniósł dane osobowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, zapisane w systemie informatycznym KSSiP. Następnie katalogowi temu nadał on uprawnienia publiczne.

Prokuratura Krajowa na bieżąco monitoruje zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem danych użytkowników Platformy.

poniżej

Odpowiedź Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości