Silne związki - silna kuratela

Historia

W dniu 15 lutego 2019 roku w Toruniu Uchwałą nr 1/2019 Grupy Założycielskiej powołano do życia Związek Zawodowy pod nazwą: Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych. Grupa Założycielska liczyła 44 osoby z 17 Okręgów Sądowych. Uchwałą nr 2/2019 uchwalono Statut Związku, a Uchwałą nr 3/2019 wybrano Komitet Założycielski: Magdalenę Huzar, Adama Witkowicza, Jakuba Nowaka, Jerzego Parzycha, Pawła Szymanowskiego, Mirosława Kruszewskiego, Andrzeja Grzelaka.

Zadaniem Komitetu Założycielskiego była rejestracja Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym,  pomoc w tworzeniu struktur Związku i zwołanie I Krajowego Zjazdu Delegatów OZZKS.

I Zjazd Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych odbył się w dniu 10 stycznia 2020r. w Toruniu, na którym między innymi wybrano Przewodniczącą Związku – Aleksandrę Szewerę – Nalewajek, Zarząd Krajowy oraz Komisję Rewizyjną.