Silne związki - silna kuratela

Członkowie zarządu krajowego

Bartłomiej Gesek – Wiceprzewodniczący
Adam Karol Witkowicz – Sekretarz
Magdalena Dominika Adamek – Skarbnik
Paweł Adam Basiński – Członek prezydium
Jerzy Parzych – Członek prezydium
Marek Czesław Wieczorek - Członek prezydium
Marzena Joanna Błaszczyk - Członek zarządu
Tomasz Dobiesław Dziarski – Członek zarządu
Agnieszka Ochal- Członek zarządu
Zbigniew Roman Szcześniak- Członek zarządu

Członkowie komisji rewizyjnej

  • Karolina Anna Boniecka- Przewodnicząca
  • Wojciech Łata
  • Aleksandra Marta Kaszub
  • Zdzisława Teresa Ryl
  • Jadwiga Kowalczuk


MOZ

Międzyzakładowe/Zakładowe Organizacje Związkowe

MOZ Częstochowa

Agnieszka Rynkiewicz

MOZ Bydgoszcz

Wiceprzewodnicząca Alina Prill

MOZ Opole

Tomasz Durałek

MOZ Warszawa- Praga

Paweł Grędziński

MOZ Świdnica

Anita Michella

MOZ Włocławek

Paweł Szymanowski

MOZ Wrocław

Bartosz Kosmala

MOZ Toruń

Mirosław Kruszewski

MOZ Piotrków Trybunalski

Agnieszka Pol-Rutkowska

MOZ Bielsko-Biała

Agnieszka Bogusz

MOZ Radom

Agnieszka Ochal

MOZ Legnica

Aneta Zawadzka

MOZ Kielce

Marcin Stępnik

MOZ Katowice

Jarosław Kotarski

MOZ Białystok

Łukasz Szekowski

ZOZ Żagań

Izabela Kasperowicz

MOZ Słupsk

Jacek Kwiatek

MOZ Gdańsk

Bartłomiej Gesek

MOZ Warszawa


Jakub Gładysiak

MOZ Łódź

Anna Ryś

MOZ Rybnik


Marek Wieczorek

MOZ Kraków


Małgorzata Lubańska


MOZ Sieradz

Marzena Błaszczyk


MOZ Olsztyn


Jakub Pawłowski

MOZ Płock

Krzysztof Węgłowski

MOZ Zielona Góra

Aneta Kędzierska

MOZ Sosnowiec

Adam Witkowicz

MOZ Elbląg

Olga Markuszewska

MOZ

MOZ