Silne związki - silna kuratela

Pismo OZZKS do MS w związku z wyciekiem danych z bazy KSSiP oraz odpowiedź na nasze pytania

Z Komunikatu nr 22/2020 Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z dnia 15 kwietnia 2020 r. wynika, że doszło do incydentu związanego z nieuprawnionym dostępem do danych osobowych zgromadzonych na Platformie szkoleniowej KSSiP .

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych  z zaniepokojeniem przyjął informacje przekazane pocztą elektroniczną przez Dyrektor KSSIP, ponieważ z powyżej platformy szkoleniowej korzystają również zawodowi kuratorzy sądowi.

W związku z powyższym incydentem OZZKS skierował pismo z pytaniami do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Poniżej

Pismo OZZKS do MS

14maja br. Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie sprawiedliwości udzielił odpowiedzi,z której wynika,że Dyrektor Krajowej Szkoły złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ponieważ Jak wynika z dotychczasowych ustaleń w trakcie testowego migrowania danych Szkoły na nowoutworzoną platformę e-KSSiP ww. pracownik firmy zewnętrznej świadczącej KSSIP usługę hostingową utworzył katalog, do którego przeniósł dane osobowe pracowników wymiaru sprawiedliwości, zapisane w systemie informatycznym KSSiP. Następnie katalogowi temu nadał on uprawnienia publiczne.

Prokuratura Krajowa na bieżąco monitoruje zgłoszenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z wykorzystaniem danych użytkowników Platformy.

poniżej

Odpowiedź Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn