W Ogólnopolskim Związku Zawodowym Kuratorów Sądowych funkcjonują cztery Zespoły tematyczne:

 

ds. kuratorów rodzinnych – Przewodnicząca Anna Kolińska tel. 504 476 072 mail: a.kolinska@ozzks.pl

–  podzespół ds. ośrodków kuratorskich- osoba koordynująca Magdalena Adamek  mail : m.adamek@ozzks.pl

 

ds. kuratorów karnych – Przewodniczący – Paweł Basiński tel. 608 162 470 mail: p.basinski@ozzks.pl

 

ds. bezpieczeństwa i warunków pracy – Przewodniczący – Adam Witkowicz tel. 668 223 869 mail: a.witkowicz@ozzks.pl

 

prawny – Przewodniczący – Łukasz Szekowski  tel. 503 165 136 mail: l.szekowski@ozzks.pl

 

 

Zapraszamy związkowców oraz wszystkich kuratorów do kontaktu i współpracy!