Silne związki - silna kuratela

W Ogólnopolskim Związku Zawodowym Kuratorów Sądowych funkcjonują trzy Zespoły tematyczne:

ds. kuratorów rodzinnych – Przewodniczący Bartłomiej Gesek mail: b.gesek@ozzks.pl

–  podzespół ds. ośrodków kuratorskich- osoba koordynująca Magdalena Adamek  mail : m.adamek@ozzks.pl

ds. kuratorów karnych – Przewodniczący – Paweł Basiński tel. 608 162 470 mail: p.basinski@ozzks.pl

ds. bezpieczeństwa i warunków pracy – Przewodniczący – Adam Witkowicz tel. 668 223 869 mail: a.witkowicz@ozzks.pl

Zapraszamy związkowców oraz wszystkich kuratorów do kontaktu i współpracy!