W Ogólnopolskim Związku Zawodowym Kuratorów Sądowych funkcjonują cztery Zespoły tematyczne:

ds. kuratorów rodzinnych – Przewodnicząca Anna Kolińska tel. 504 476 072 mail: kolka17@icloud.com

ds. kuratorów karnych – Przewodniczący – Paweł Basiński tel. 608 162 470 mail: pawelb7620@ gmail.com 

ds. bezpieczeństwa i warunków pracy – Przewodniczący – Adam Witkowicz tel. 668 223 869 mail Dobrak80@gmail.com

prawny – Przewodniczący – Łukasz Szekowski  mail: lukasz.szekowski@gmail.com

Zapraszamy związkowców oraz wszystkich kuratorów do kontaktu i współpracy!