Silne związki - silna kuratela

OZZKS zwrócił się do MS w sprawie usprawnienia funkcjonowania Krajowego Rejestru Karnego

W piśmie do Ministerstwa Sprawiedliwości Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego pytamy o:

1.Jakie są przyczyny opóźnień w przekazywaniu punktom dostępowym odpowiedzi na zapytania?

2. Jakie zostały podjęte działania w zakresie usprawnienia funkcjonowania KRK w tym zakresie?

3. Czy istnieje możliwość utworzenia Punktów Informacyjnych przy sądach rejonowych, z zachowaniem ograniczenia do dokonywania ustaleń jedynie do osób, wobec których toczy się postępowanie?

4. Czy istnieje możliwość udostępnienia kuratorom zawodowym możliwości korzystania z bazy danych systemu KRK, analogicznie jak jest z dostępami do systemów informatycznych Pesel2 sad czy NOE-SAD?

Poniżej wspomniane pismo

Pytania do MS dot. usprawnienia funkcjonowania Krajowego Rejestru Karnego

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn