Kategorie
Aktualności

Marsz Gniewu 15.09.2023r.

Członkowie OZZKS wzięli udział w „ Marszu Gniewu”, który miał miejsce w piątek, 15 września 2023r. w Warszawie.  

OZZKS przedstawił swoje postulaty:

Poniżej fotogaleria z marszu ( autorami zdjęć jest Elżbieta Mazur i Tomasz Graban)

Kategorie
Uncategorized

Rezygnacja Przewodniczącej Aleksandry Szewery- Nalewajek

Z nieskrywanym żalem informujemy, że w dniu 25 sierpnia 2023r. dotychczasowa Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych Aleksandra Szewera – Nalewajek zrezygnowała z pełnionej funkcji i opuściła nasze związkowe szeregi.

Zgodnie ze Statutem obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący Bartłomiej Gesek :

Art. 15 Statutu:

„W przypadku wakatu funkcji Przewodniczącego Związku, do chwili wyboru nowego Przewodniczącego jego obowiązki pełni Wiceprzewodniczący.”

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych składa serdeczne podziękowania Przewodniczącej Aleksandra Szewera – Nalewajek za pracę na rzecz OZZKS a tym samym całej kurateli.

Droga Olu, nasza Związkowa Merido Waleczna – Twoja charyzma, poświęcony czas, kreatywność, energia w połączeniu z profesjonalizmem pozostaną nieocenione. Związek pod Twoim przewodnictwem pokonał wiele przeszkód, dokonał rzeczy, które przez wiele lat uważano za niemożliwe!

A na nowy etap życia, życzymy Ci sukcesów, samorealizacji, rozwoju, siły w pokonywaniu trudności ale i zdrowego egoizmu oraz przede wszystkim szczęścia w życiu tak zawodowym jak i osobistym!

Bartłomiejowi Geskowi życzymy natomiast tego, aby aktywna i twórcza postawa znajdowała uznanie w oczach związkowców, przełożonych oraz była źródłem osobistej satysfakcji.

Poniżej prezentacja, którą przygotowała na pożegnanie Aleksandra Szewera- Nalewajek

PREZENTACJA

Kategorie
Aktualności

PROTEST 15.09.2023R

Drodzy członkowie i członkinie OZZKS!

Chyba już tradycją staną się nasze spotkania w Warszawie 15 września? Wspólnie z innymi związkami zawodowymi skupiającymi swoich członków w szeroko pojętej strefie budżetowej organizujemy przemarsz ulicami Warszawy. Dlatego też liczymy na Waszą obecność i wsparcie.

Hasło tegorocznej akcji „BEZ NAS PAŃSTWO NIE ISTNIEJE!”. Swoje niezadowolenie zaczniemy wygłaszać pod Pałacem Kultury i Nauki o godz. 12.00, gdzie odbędzie się konferencja prasowa a potem ruszymy w stronę Kancelarii Premiera, gdzie odbędzie się happening.

 Dlatego też znowu liczymy na Waszą kreatywność by pokazać co nas boli i uwiera.

Zarząd Krajowy OZZKS

Kategorie
Aktualności

ŚWIĘTO KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

Kategorie
Uncategorized

Zapraszamy do lektury 8 nr MOZaiki

Nikomu chyba nie trzeba przedstawiać MOZaiki- kuratorskiego biuletynu związkowego OZZKS.

MOZaikę po prostu trzeba przeczytać aby dowiedzieć się o tym co nas pasjonuje, martwi, uwiera, a przede wszystkim co się działo na przestrzeni ostatnich miesięcy z kuratelą i naszym związkiem. W MOZaice przeczytamy o:

8 NR MOZaiki

Kategorie
Aktualności

Wspólne stanowisko organizacji związkowych działających w wymiarze sprawiedliwości

14 czerwca 2023r. w siedzibie Forum Związków Zawodowych odbyło się spotkania organizacji związkowych zrzeszonych w FZZ i OPZZ działających w wymiarze sprawiedliwości ( oczywiście z udziałem OZZKS) W wyniku spotkania powstało wspólne stanowisko, które prezentujemy poniżej :

Kategorie
Aktualności

OZZKS zwrócił się do MS o zajęcie stanowiska w sprawie wymogu posiadania prawa jazdy przy podpisywaniu umowy na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych

OZZKS zwrócił się z pismem do Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska, ponieważ nie zgadza się z tym, że niektórzy prezesi sądów wymagają od kuratorów posiadania prawa jazdy do podpisania umowy na korzystanie z pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Kategorie
Aktualności

Komunikat OZZKS dot. stanowiska Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji z dnia 17.04.2023r.,sygn.DWOiP-IV.5052.14.202

Kategorie
Aktualności

Życzenia wielkanocne

Kategorie
Aktualności

Uwagi OZZKS do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

OZZKS opracował i wystosował do RCL-u swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego ( NR A 503)

W ocenie OZZKS niniejszy projekt nie wypełnia delegacji ustawowej, ponieważ nie uwzględnia: wszystkich rodzajów spraw, w których kurator może wykonywać czynności, czasochłonności, stopnia skomplikowania poszczególnych czynności i dlatego w tej postaci nie powinien być przyjęty.

OZZKS proponuje następujące wartości standardów obciążenia dla kuratorów dla dorosłych oraz dla kuratorów rodzinnych.

Treść całej, obszernej i bardzo merytorycznej opinii znajduje się poniżej:

Uwagi OZZKS do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego