Kategorie
Aktualności

Zarząd Krajowy OZZKS stanowczo sprzeciwia się zamrożeniu wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku w całej sferze budżetowej

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych sprzeciwia się zapowiadanemu przez Rząd RP zamrożeniu wzrostu wynagrodzeń pracowników sfery budżetowej na rok 2022. W dniu 16 lipca 2021r. podjął uchwałę w/w sprawie:

Uchwała nr 17/21  z dnia 16 lipca 2021 r.

Kategorie
Aktualności

25 CZERWCA- DZIEŃ KURATORA SĄDOWEGO

Kategorie
Aktualności

„Kurator – praca czy misja?” rozmowa z Aleksandrą Szewera – Nalewajek

25 czerwca obchodzimy Dzień Kuratora Sądowego w Polsce. Przewodnicząca OZZKS Aleksandra Szewera- Nalewajek opowiedziała o naszej pracy w rozmowie z Agnieszką Tobotą – Prezeską Fundacja ART .

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu !!!

Kategorie
Aktualności

Członkowie OZZKS szkolili się w Katowicach

Spieszymy poinformować, iż w dniach 21 – 22 czerwca 2021r. w Katowicach odbyło się szkolenie dla członków zarządu oraz komisji rewizyjnej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, a także MOZ-ów OZZKS.

Organizatorem szkolenia była firma Effect Polska Grzegorz Opolka, niezastąpionym prowadzącym natomiast był Pan dr Mateusz Warchał. Zakres szkolenia był bardzo rozbudowany, niestety w 12 godzinach szkoleniowych nie udało się odpowiedzieć na wszystkie wątpliwości, pytania, tym bardziej, że pytania rodziły się w toku uzyskiwanych informacji.

Liczymy na kontynuację, a to co już wiemy, wprowadzamy w życie.

Ważnym aspektem szkolenia było spotkania i rozmowy kuluarowe, wymiana doświadczeń i nawiązywanie kontaktów.

Autor tekstu: Jadwiga Kowalczuk

Autor fotografii : Tomasz Graban

Kategorie
Aktualności

Podziękowania dla ITM Poland SA

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w kwietniu br. uruchomił zbiórkę publiczną na badanie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy dot. analizy zagrożeń w pracy kuratora sądowego.

Dzięki firmie ITM Poland SA z siedzibą w Zielonej Górze , która dokonała darowizny w kwocie 20 000 zł zbiórka zakończona została po kilku dniach.

Firma ITM Poland SA jest firmą informatyczno-techniczną z branży security, która od wielu lat wdraża innowacyjne systemy i rozwiązania teleinformatyczne. 

Informujemy, że ITM dba także o bezpieczeństwo kuratorów sądowych w czasie wykonywania czynności służbowych poprzez dostarczenie usługi Bezpieczny Kurator, z której to usługi korzystają niektóre okręgi sądowe w Polsce.

Kategorie
Aktualności

Pismo OZZKS do MS w sprawie kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w dniu 10 maja 2021r. przesyłał do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro pismo zawierające zagadnienia dotyczące problematyki kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych orzekanych w miejsce kary grzywny.

Na skutek zmian legislacyjnych w ostatnich latach, kara ograniczenia wolności obecnie zajmuje pierwsze miejsce w strukturze referatów kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach karnych.
W ocenie OZZKS, problemy związane z tymi karami wyostrzyły się w okresie pandemii COVID-19 i wymagają podjęcia działań zaradczych. W szczególności, niepokój wzbudza sytuacja, kiedy na skutek decyzji związanej z sytuacją epidemiczną, zamknięciu uległy podmioty, w których podopieczni kuratorów wykonywali karę (m.in. szkoły, placówki kulturalne i sportowe), a z drugiej strony do referatów kuratorów wpływają nowe sprawy w ramach kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej orzekanej w miejsce kary grzywny. Problem ten jest szczególnie widoczny na terenie tych sądów, w których zamknięty podmiot był jedynym albo też głównym podmiotem, gdzie podopieczni byli kierowani.
Sytuacja taka może powodować, iż czas wykonania kary będzie dość odległy w stosunku do orzeczenia, co może budzić wątpliwości co do funkcji prewencji ogólnej i szczególnej związanej z karą ograniczenia wolności. Nie można pominąć również faktu, że sytuacja taka może również rzutować na negatywne postrzeganie w społeczeństwie, nie tylko kuratorskiej służby sądowej, ale i całego wymiaru sprawiedliwości.
Nadmienić należy, że w sytuacji odmrażania gospodarki i otwierania również podmiotów, gdzie nieodpłatna kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana, z uwagi na ograniczoną liczbę osób jakim wyznaczone instytucje mogą wyznaczyć pracę, dochodzić będzie do swoistego „spiętrzenia” tych spraw w referatach kuratorów dla dorosłych.
Z uwagi na powyższe proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Ministerstwo monitoruje sytuację w tym zakresie i jeśli tak, to jaka jest skala tego problemu? Jakie Ministerstwo planuje działania zaradcze?

Poniżej treść całego pisma wraz z uwagami i pomysłami środowiska kuratorskiego na usprawnienie wykonywania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.

Postulaty dotyczące kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.

Kategorie
Aktualności

Już jest drugi numer MOZaiki !!!

Słowo wstępne od naczelnej MOZaiki Katarzyny Gulcz – Kuratora specjalisty Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, MOZ Gdańsk:

Przedstawiamy Wam drugi numer Mozaiki. Staramy się zbierać ważne i interesujące tematy. Mozaika jest też miejscem, gdzie możecie pochwalić się swoimi działaniami poza wykonywanymi obowiązkami służbowymi, np. nawiązywaniem ciekawych relacji, działalnością charytatywną, działalnością
Waszych ośrodków kuratorskich. Dochodzą do nas informacje, że robicie bardzo fajne rzeczy! Namawiamy! Miejcie odwagę do nas o tym napisać!
Może będziecie inspiracją dla innych, a może Wasza działalność uzyska wsparcie kuratorów z całej Polski…
W tym numerze Łukasz Nogaj proponuje ciekawy temat: jak możemy poznać lepiej działalność AA, aby wykorzystać to w rozmowie i motywowaniu naszych podopiecznych. Nasza Przewodnicząca Ola Szewera- Nalewajek opisze Wam dalsze działania po zebraniu i opracowaniu ankiet dotyczących kontaktów i zaległości w płatnościach. Piszemy o sprawach, które nam doskwierają, którymi trzeba się zająć, aby usprawnić pracę – na przykład w kwestii wywiadów środowiskowych, czy przypisywaniu grup ryzyka naszym podopiecznym. Małgorzata Lubańska wspomina trudy zakładania MOZ w czasie pandemii, znajdziecie też informację o nawiązaniu współpracy z CIOP.
Kurator Marta Janik z Krakowa zabierze nas na wycieczkę do swojego Ośrodka Kuratorskiego nr. 1 w Krakowie Krowodrzy.
Paweł przedstawia Wam, jak wygląda sytuacja z zaopatrzeniem w sprzęt teleinformatyczny.
Nie zabraknie też ciekawostek ze świata kultury i sportu.
Jacek Kwiatek zabierze nas na przejażdżkę rowerem, a potem do kina 🙂
A na sam koniec nowość! Wojtek Łata i jego pomysł na poprawę naszego humoru przez wspólne tworzenie memów o naszej pracy! Okazuje się, że
kuratorzy mają świetne poczucie humoru! Jesteście naprawdę niesamowici! Kilka memów z największą ilością „lajków” możecie w tym numerze zobaczyć.


Udanej zabawy i miłego czytania!
Pamiętajcie czekamy na Wasze propozycje!


Nasz mail:
mozaikaozzks@gmail.com

PONIŻEJ ZNAJDZIECIE CAŁY NUMER MOZAIKI :

Drugi Numer MOZaiki Kuratorskiego Biuletynu Związkowego OZZKS 

Kategorie
Aktualności

Oferta wakacyjna Holiday Park & Resort dla członków OZZKS

W ramach oferty istnieje możliwość zakupu voucherów

na7-dniowe pobyty w sześciu nadmorskich resortach tj. Rowy, Pobierowo, Niechorze, Ustronie Morskie, Kołobrzeg, Mielno.

Czas na zrealizowanie voucherów to 5 lat w każdym dostępnym w danym okresie Resorcie.

Terminy w jakich można realizować pobyty: od 1 kwietnia do 14 czerwca oraz cały wrzesień i październik we wszystkich 6-ciu Resortach, z wyłączeniem wysokiego sezonu, a dodatkowo od tego roku uruchomiono dwa Resorty całoroczne w Rowach i Pobierowie.

W związku ze specjalną ofertą cenową Holiday Park & Resort dla członków Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych bardzo prosimy osoby chętne do skorzystania o zgłaszanie się do Przewodniczących Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów
Sądowych.

Pierwsze zamówienie na Vouchery jest realizowane do dnia 20-go maja 2021 roku.

 Informacje o szczegółach oferty można uzyskać u Przewodniczących Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych oraz  u opiekuna województw z firmy Holiday Park & Resort:

  Magdaleny Dzięcielewskiej nr tel. 532 081 905

.


Wirtualny spacer po resortach można odbyć na stronie:

www.holidaypark.pl

Prezentacja Holiday Park &Resort

Regulamin Korzystania z voucherów

Atrakcje Holiday


Kategorie
Aktualności

Rozpoczynamy zbiórkę publiczną na badanie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy dot. analizy zagrożeń w pracy kuratora sądowego

Rozpoczynamy zbiórkę publiczną na badanie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy dot. analizy zagrożeń w pracy kuratora sądowego.

Koszt badania jest znaczny i wyniesie 34 981,20 zł. Dlatego OZZKS podjął decyzję, iż w pierwszej kolejności zorganizujemy zbiórkę publiczną, na którą chętni kuratorzy będą mogli wpłacać pieniądze. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane ze środków Ogólnopolskiego Związku Kuratorów Sądowych oraz Międzyzakładowych Organizacji Związkowych, które jednomyślnie zadeklarowały wsparcie tej inicjatywy.

Jaki jest cel badania ? Jeżeli wyniki badania potwierdzą, iż kuratorzy sądowi pracują w bardzo trudnych warunkach, to następnym etapem będzie podjęcie działań zmierzających do wpisania zawodu kuratora sądowego jako wykonywanego w warunkach szczególnych, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, oraz o których mowa w Ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Klikając w poniższy link możecie wspomóc nasze działania:

Publiczna zbiórka na badanie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy

Kategorie
Aktualności

Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy udzielił odpowiedzi na nasze pytanie prawne dotyczące korelacji przepisów prawa pracy a realizowaniem jednego z obowiązków służbowych, jakim jest obecność kuratora przy kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim

W dniu 21 stycznia br. OZZKS wystąpił do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o udzielenie porady prawnej w zakresie korelacji przepisów prawa pracy a realizowaniem jednego z obowiązków służbowych, jakim jest obecność kuratora przy kontaktach osoby uprawnionej z małoletnim.

W piśmie tym pytaliśmy o to:

1.Jak długo,zgodnie z przepisami kodeksu pracy, jeden kurator może uczestniczyć w kontakcie bez żadnej przerwy?

2.Co w przypadku, gdy czas trwania kontaktu orzeczonego przez Sąd jest dłuższy niż dopuszczalny maksymalny czas wykonywania czynności określony przepisami kodeksu pracy?

3.Czy w świetle obowiązujących przepisów prawa pracy, dopuszczalne jest wykonywanie w/w czynności służbowych w:a) Soboty,b) niedziele, c) dni ustawowo wolne od pracy.

4.W przypadku twierdzących odpowiedzi o możliwości wykonywania czynności służbowych w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy, proszę o wskazanie uprawnień i obowiązków wynikających z kodeksu pracy, leżących po stornie kuratora oraz pracodawcy (np. odebrania dnia wolnego, odebranie nadgodzin, jaki powinien być okres odpoczynku itp.)

5.W jaki sposób kurator powinien usprawiedliwić swoją, niezależną od niego, losową nieobecność przy kontakcie,( w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy, jak również w godzinach poza godzinami urzędowania Sądów)

6.Jeśli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt rodzica z dzieckiem ma odbywać się poza miejscem zamieszkania dziecka, to jaki jest dopuszczalny sposób przejazdu uczestników kontaktu z miejsca zamieszkania dziecka dodanego miejsca (np. do sali zabaw, centrum handlowego, itp.)? Czy dopuszczalne jest korzystanie z prywatnego samochodu strony postępowania sądowego?

7.Jeżeli orzeczenie sądu wskazuje, że kontakt odbywa się poza miejscem zamieszkania dziecka, to kto powinien pokryć koszty przejazdu kuratora z miejsca zamieszkania dziecka dodanego miejsca?

8.W jakim terminie od złożenia przez kuratora rachunku powinna nastąpić wypłata ryczałtu-zwrotu kosztów za wykonaną czynność (art. 91 ust. 1 pkt. 3. Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych) ?

9.Czy w przypadku niewypłacenia przysługuje droga sądowa z zakresu prawa pracy, ewentualnie jakie czynności prawne może podjąć kurator?

Pismo OZZKS do GIP

W dniu 15 kwietnia 2021r. otrzymaliśmy odpowiedź , w której można m. in. przeczytać, że :

Niezależnie od stosowanego systemu czasu pracy, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych (art. 151 § 1 Kodeksu pracy). Wykonywanie pracy na polecenie służboweprzełożonegobędziepracą3w godzinach nadliczbowych (zarówno po godzinach pracy, jak również wykonywania pracy w dni wolne od pracy), nawet bez spełnienia wymogów formalnych tj. polecenia pracy nadliczbowej na piśmie. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości: 100 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto,zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, oraz 50 % wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu (art. 1511 § 1 Kodeksu pracy). Stosownie do art. 1512 § 1 Kodeksu pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie pracownikowi czasu wolnego zwalnia pracodawcę od obowiązku wypłacenia takiemu pracownikowi, określonego w art. 1511 Kodeksu pracy, dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych

i dalej…

Zgodnie z art. 134 Kodeksu pracy, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy pracownika wynosi co najmniej 6 godzin, pracownik ma prawo do przerwy w pracy trwającej co najmniej 15 minut, wliczanej do czasu pracy. Powyższa zasada będzie miała zastosowanie również do czynności wykonywanych przez kuratora sądowego.Zgodnie z dyspozycja art. 141 pracodawca może wprowadzić jedną przerwę w pracy niewliczaną do czasu pracy, w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut, przeznaczoną na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych. Przerwę taką wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu prac

Odpowiedź Inspekcji Pracy