Silne związki - silna kuratela

Dalej drążymy temat związany z ekwiwalentem

Po raz kolejny wystosowaliśmy pismo do Prezesów sądów rejonowych o zmianę regulaminu i przyznanie ekwiwalentu za używanie własnej odzieży. Nie zgadzając się z argumentacją niektórych Prezesów, OZZKS zwrócił się do Głównego Inspektora Pracy z zapytaniem prawnym „ Czy dodatek terenowy pozbawia kuratora zawodowego uprawnień określonych w art. 237 7 kodeksu pracy.”
GIP w piśmie z dnia 27 maja br. GIP-GPP.082.7.2020.3. wyraził przekonanie, że „…przepis art. 14 ust. 5 ustawy o kuratorach sądowych, w myśl którego kuratorowi zawodowemu przysługuje dodatek za pracę terenową, stanowi wyłącznie o jednym z elementów składowych wynagrodzenia kuratora zawodowego, którego nie sposób utożsamiać z ekwiwalentem pieniężnym, przewidzianym w art. 2377 § 4 k.p.”

W związku z powyższym ponownie wystąpiliśmy o ustosunkowanie się do wniosku OZZKS w zakresie ekwiwalentu pieniężnego za używanie przez kuratorów sądowych własnej odzieży i obuwia roboczego, oraz ich pranie i konserwację.

Tutaj treść pisma:

Kolejne pismo do Prezesów SR o przyznanie ekwiwalentu z dnia 3.06.2020r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn