Kategorie
Aktualności

List otwarty

OZZKS wraz z innymi przedstawicielami środowiska kuratorów sądowych zwrócił się z apelem do Posłanek i Posłów o przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych wraz z wszystkimi poprawkami wprowadzonymi przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

Kategorie
Aktualności

Wystąpienie OZZKS do Ministra Infrastruktury

OZZKS w dniu 21 listopada 2022r. zwrócił się Ministra Infrastruktury z pismem, w którym zwracamy się z prośbą o rozpoczęcie procesu zmiany art. 13 ust 3 pkt 1 a Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14 poz. 60).

Artykuł ten dotyczy zwolnienia z opłat w strefie płatnego parkowania. W naszej ocenia jako funkcjonariusze publiczni, pracujący przede wszystkim w terenie nie powinniśmy ponosić dodatkowych kosztów związanych ze swoją pracą, jakim są opłaty za parkometry.

Treść wystąpienia poniżej:

Pismo OZZKS do Ministra Infrastruktury

Kategorie
Aktualności

Pismo OZZKS do MS w sprawie szybszego procedowanie niezbędnych aktów wykonawczych

OZZKS zaniepokojone brakiem rozporządzeń wykonawczych dotyczących ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U.2022.1700), a w szczególności aktu wykonawczego dotyczącego ośrodków kuratorskich wystosowało do Ministerstwa Sprawiedliwości pismo, w którym zwraca się z prośbą o jak najszybsze procedowanie niezbędnych aktów wykonawczych.

.

Kategorie
Aktualności

Z OGROMNYM SMUTKIEM I ŻALEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI PANI EWY KOCHAŃSKIEJ

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”

-Wisława Szymborska

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych z ogromnym smutkiem przyjął informację o tragicznej śmierci Pani Ewy Kochańskiej, Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łukowie.
Pani Komornik została zamordowana w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.Rodzinie, najbliższym, a także współpracownikom składamy szczere kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Kategorie
Aktualności

Pismo do MS w sprawie odzieży roboczej

Dzisiaj skierowaliśmy pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym wnosimy o podjęcie działań dotyczących przyznania kuratorom odzieży roboczej bądź ekwiwalentu. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś w Sejmie stwierdził, że ekwiwalent obowiązuje, ponieważ wynika to ze stosunku pracy i Kodeksu Pracy.

Z naszych informacji natomiast wynika, że ekwiwalent ten przyznany jest w ok. 12% sądów w całym kraju.

Kategorie
Aktualności

Uwagi OZZKS do Projektu Ustawy o zmianie Ustawy o Kuratorach Sądowych

Zamieszczamy ostatnie opracowanie OZZKS dot. projektu ustawy o zmiany Naszej ustawy. W opracowaniu tym skupiliśmy się przede wszystkim na dodatku za pracę w terenie, pracy o szczególnym charakterze. standardach pracy, ryczałcie jako zwrocie kosztów, ryczałtach za wywiady oraz inne czynności.

Obecnie nad projektem Naszej ustawy będzie pracowała jeszcze Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 2478) Podkomisja została powołana w dniu 4.10.2022r. na posiedzeniu Komisji SPC .

UWAGI OZZKS  DO  PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH

Kategorie
Aktualności

RELACJA Z PROTESTU 15.09.2022 R.

W dniu 15 września 2022 r., u zbiegu ulic Wiejskiej i Matejki w Warszawie odbył się protest Kuratorów Sądowych – zorganizowany przez OZZKS. Kuratorzy z całej Polski przybyli pod Sejm RP by zaprotestować przeciwko niekorzystnym zapisom procedowanej ustawy, by domagać się podwyżki płac oraz poprawy warunków pracy. Do protestu przyłączyli się kuratorzy zrzeszeni w NSZZ Solidarność, NSZZ PWS RP, a  także kuratorzy nie zrzeszeni w organizacjach związkowych.  Skwer zaczerwienił się od kuratorskich koszulek i wybrzmiało:

„… Mamy dosyć. Kuratorzy mają tego dosyć.

Kuratorzy mają dosyć tego – ciężkiej pracy za garstkę złotego…”

Kuratorzy zaprezentowali „służbowe samochody” oraz medialny kolaż z miejsc, w jakich pracują, ukazując niebezpieczeństwo zarażenia się w tych miejscach wszelkiego rodzaju chorobami oraz „złapania” wszelkiego rodzaju insektów, tj. wszy, pchły, pluskwy. Co rozszerza krąg osób narażonych na członków rodzin kuratorów. Miejsc, gdzie zniszczeniu ulega prywatna odzież kuratorów, którą należy od razu po wizycie w takim miejscu wyprać lub wyrzucić.

Na miejscu pojawili się zaproszeni Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Kuratorów panowie Dariusz Palmirski i Jacek Bem. Przewodniczący KRK Dariusz Palmirski podkreślił jak ważne jest połączenie sił wszystkich kuratorów i współpraca dla dobra Nas wszystkich, pomimo tego, że inną rolę na rzecz kuratorów ma do spełnienia KRK, a inną Związki Zawodowe – co wynika chociażby z zapisów ustawowych. Nie zmienia to jednak faktu, że cel mamy wspólny i pomimo tego, że nie zawsze i nie we wszystkim się zgadzamy współpracujemy i zawsze rozmawiamy ze sobą merytorycznie.

Następnie na scenie, witani przez Przewodniczącą pojawiali się zaproszeni kolejni goście, między innymi  Senator: Krzysztof Kwiatkowski i Jacek Bury oraz Posłowie: Borys Budka, Małgorzata Kidawa – Błońska, Magdalena Biejat, Magdalena Filikis, Iwona Michałek, Iwona Hartwich, Agnieszka Hanajrczyk, Daria Gosek – Popiołek, Barbara Dolniak, Gabriela Morawska – Stanecka, Monika Falej, Małgorzata Niemczyk, Magdalena Sroka, Marcelina Zawisza, Kamila Gasiuk – Pichowicz, Maciej Konieczny, Krzysztof Śmieszek, Arkadiusz Myrcha, Cezary Grabarczyk, Piotr Zientarski. Pojawili się także pani mecenas Patrycja Kasica Wiceprezes Stowarzyszenia DEFENSOR Iuris, Wiceprezes Stowarzyszenia IUSTITIA – Piotr Gonciarek oraz  Jacek Skała Przewodniczący Związków Zawodowych Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

Zaproszeni goście wykazywali się wiedzą na temat zawodu kuratora sądowego, wskazywali na konieczność godziwego wynagradzania urzędników państwowych oraz poszanowania naszej samorządności. Wskazywali także na konieczność wzajemnego wspierania się wszystkich grup zawodowych wykonujących pracę na rzecz Państwa oraz złożyli na tablicy symboliczne podpisy poparcia dla kuratorskich postulatów.

 Akcja protestacyjna prowadzona była przez Naszą Niezłomną Przewodniczącą Aleksandrę Szewera – Nalewajek, która na zakończenie przedstawiła kuratorom (którzy do tej pory nie mieli okazji spotkać się z nimi osobiście) obecnych w Warszawie członków Zarządu Krajowego oraz Przewodniczących MOZ.  W prowadzeniu akcji protestacyjnej Przewodniczącą wspierał na scenie Daniel Łazarski, o uwiecznienie protestu zadbali Jakub Gładysiak oraz Tomasz Graban. Siłę kuratorskiego protestu wzmacniali bębniarze z Zespołu Bałaban.

Protest miał charakter happeningu, przebiegał bez żadnych zakłóceń oraz niepożądanych sytuacji, jednocześnie ukazał, że kuratorzy po wielu latach pracy na rzecz Państwa dojrzeli do tego, by domagać się poszanowania swojej pracy i godziwego jej wynagradzania. 

Autorką relacji z protestu jest Aleksandra Szydło ( MOZ Opole, członkini zarządu OZZKS)

Autorzy zdjęć: Jakub Gładysiak ( MOZ Warszawa) i Tomasz Graban ( MOZ Gdańsk)

Kategorie
Aktualności

O nas w mediach…

W dniu dzisiejszym tj. 15.09.2022r. protestowaliśmy od godziny 9.00 przed budynkiem Sejmu, żądając m.in. podwyżek, poprawy warunków pracy, przyznania prawa do zwrotu kosztów pracy, które obecnie ponosimy z własnej kieszeni. Nasze postulaty przedstawiliśmy TUTAJ.

Dzisiaj natomiast od rana pojawiło się szereg artykułów w prasie, jak również wpisów na na profilach społecznościowych posłów.

Piszą o nas:

Dziennik Gazeta Prawna W Sejmie nowelizacja, przed Sejmem pikieta kuratorów sądowych

Rzeczpospolita Protest kuratorów sądowych

Wyborcza.pl Protest kuratorów sądowych. „Jesteśmy blisko ludzi. Niesiemy ciężar ich dramatów”

HELLO ZDROWIE- wywiad z Przewodniczącą OZZKS Aleksandrą Szewerą- Nalewajek „W sądzie nikt nie wrzeszczy, nikt nie wyzywa. To mobbing w białych rękawiczkach”

Portal Prawo.pl W czwartek protest kuratorów sądowych, popierają go m.in. sędziowie rodzinni

Krzysztof Kwiatkowski Senator na swoim profilu FB

Anita Sowińska Posłanka na Sejm RP na swoim Twitterze

Krzysztof Śmiszek Poseł na Sejm RP na Twitterze

Michał Makowski Reporter Radia Zet na Twitterze

Magdalena Filiks – Posłanka na Sejm RP na profilu FB

Kamila Gasiuk- Pihowicz Posłanka na Sejm RP na profilu FB

Jacek Skała przewodniczący ZZPiPP RP, na Twitterze

Związek Zawodowy Prokuratorów Pracowników Prokuratury RP naprofilu FB

Krajowa Rada Kuratorów również szeroko komentowała wydarzenie na swoim profilu FB , a także na Twitterze

Kategorie
Aktualności

Stanowisko Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w sprawie protestu OZZKS

Kategorie
Aktualności

Mamy to !!!- kolejny nr Mozaiki

Dzięki dużemu zaangażowaniu Jadwigi Kowalczuk i Jakuba Gładysiaka możemy zapoznać się z kolejnym nr MOZaiki- Kuratorskiego Biuletynu Związkowego OZZKS.

W numerze tym przeczytamy wstępniak Przewodniczącej OZZKS na temat protestu, artykuły dotyczące spotkania w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwie Sprawiedliwości i Komisjach Senackich. Jest też o naszych bolączkach ” Wywiad goni wywiad…” czy też ” Autostopowicz na zagubionej autostradzie, czyli czym, za co i dokąd jedziesz Kuratorze?!”.

Jest też o naszych pasjach, trudach pracy . Nie sposób wymienić wszystkich autorów i ich artykułów. To po prostu trzeba przeczytać!!!

Szczególnej uwadze polecamy artykuł o naszej koleżance, która po raz kolejny zmaga się z chorobą. Mamy nadzieję, że uda się jej pokonać chorobę przy wsparciu i zaangażowaniu bliskich jej osób, jak również całego środowiska kuratorskiego.

SZÓSTY NUMER MOZAIKI- KURATORSKIEGO BIULETYNU ZWIĄZKOWEGO