Kategorie
Aktualności

Marsz Gniewu 15.09.2023r.

Członkowie OZZKS wzięli udział w „ Marszu Gniewu”, który miał miejsce w piątek, 15 września 2023r. w Warszawie.  

OZZKS przedstawił swoje postulaty:

Poniżej fotogaleria z marszu ( autorami zdjęć jest Elżbieta Mazur i Tomasz Graban)

Kategorie
Aktualności

PROTEST 15.09.2023R

Drodzy członkowie i członkinie OZZKS!

Chyba już tradycją staną się nasze spotkania w Warszawie 15 września? Wspólnie z innymi związkami zawodowymi skupiającymi swoich członków w szeroko pojętej strefie budżetowej organizujemy przemarsz ulicami Warszawy. Dlatego też liczymy na Waszą obecność i wsparcie.

Hasło tegorocznej akcji „BEZ NAS PAŃSTWO NIE ISTNIEJE!”. Swoje niezadowolenie zaczniemy wygłaszać pod Pałacem Kultury i Nauki o godz. 12.00, gdzie odbędzie się konferencja prasowa a potem ruszymy w stronę Kancelarii Premiera, gdzie odbędzie się happening.

 Dlatego też znowu liczymy na Waszą kreatywność by pokazać co nas boli i uwiera.

Zarząd Krajowy OZZKS

Kategorie
Aktualności

ŚWIĘTO KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ

Kategorie
Aktualności

Wspólne stanowisko organizacji związkowych działających w wymiarze sprawiedliwości

14 czerwca 2023r. w siedzibie Forum Związków Zawodowych odbyło się spotkania organizacji związkowych zrzeszonych w FZZ i OPZZ działających w wymiarze sprawiedliwości ( oczywiście z udziałem OZZKS) W wyniku spotkania powstało wspólne stanowisko, które prezentujemy poniżej :

Kategorie
Aktualności

OZZKS zwrócił się do MS o zajęcie stanowiska w sprawie wymogu posiadania prawa jazdy przy podpisywaniu umowy na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych

OZZKS zwrócił się z pismem do Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o zajęcie stanowiska, ponieważ nie zgadza się z tym, że niektórzy prezesi sądów wymagają od kuratorów posiadania prawa jazdy do podpisania umowy na korzystanie z pojazdu prywatnego do celów służbowych.

Kategorie
Aktualności

Komunikat OZZKS dot. stanowiska Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji z dnia 17.04.2023r.,sygn.DWOiP-IV.5052.14.202

Kategorie
Aktualności

Życzenia wielkanocne

Kategorie
Aktualności

Uwagi OZZKS do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

OZZKS opracował i wystosował do RCL-u swoje uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego ( NR A 503)

W ocenie OZZKS niniejszy projekt nie wypełnia delegacji ustawowej, ponieważ nie uwzględnia: wszystkich rodzajów spraw, w których kurator może wykonywać czynności, czasochłonności, stopnia skomplikowania poszczególnych czynności i dlatego w tej postaci nie powinien być przyjęty.

OZZKS proponuje następujące wartości standardów obciążenia dla kuratorów dla dorosłych oraz dla kuratorów rodzinnych.

Treść całej, obszernej i bardzo merytorycznej opinii znajduje się poniżej:

Uwagi OZZKS do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie standardów obciążenia pracą kuratora zawodowego

Kategorie
Aktualności

Jaką rolę w pracy kuratora sądowego odgrywa komunikacja? – rozmowa Aleksandry Szewery-Nalewajek z Honoratą Sądel- mediatorem

Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym Honorata Sądel mediator rozmawia z Przewodniczącą OZZKS Alekandrą Szewerą – Nalewajek o realiach pracy kuratora sądowego.

Jaką rolę w pracy kuratora sądowego odgrywa komunikacja? (kierunekmediacja.pl)

Kategorie
Aktualności

STANOWISKO OZZKS dot. kryteriów przyznania ryczałtu określonego w art. 14 ust. 5 a ustawy o kuratorach sądowych

OZZKS zajął stanowisko co do uchwalonego przepisu, który zacznie obowiązywać od 5 kwietnia br. dot. ryczałtu za używanie przez kuratorów sądowych pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Poniżej treść w/w stanowiska:

Dokument w PDF