Kategorie
Aktualności

DAJ „PIĄTAKA” NA DZIEWCZYNY Z POPRAWCZAKA

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych jest pełen podziwu dla Wszystkich Wychowanek Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu, zaangażowanych w akcję szycia maseczek i odzieży ochronnej dla personelu medycznego z powiatu zawierciańskiego. Odbieramy to jako przejaw bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Takie działania, poza aspektem wychowawczym i resocjalizacyjnym, wpisują się także, w bliski OZZKS, nurt sprawiedliwości naprawczej.

Placówka ta znana jest w środowisku otwartym z podejmowania od wielu lat pracy na rzecz osób potrzebujących pomocy w ramach akcji charytatywnych, wolontariatu (przedszkola, DPS, Szkoła Specjalna) oraz organizacji lub współorganizacji imprez dobroczynnych.

Obecnie dziewczęta włączyły się w szycie maseczek i ubrań ochronnych. W ciągu 3 tygodni akcji uszyły i przekazały do Szpitala Powiatowego w Zawierciu, Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zawierciu ponad 5000 (pięć tysięcy) maseczek i prawie 100 (sto) ubrań ochronnych. W pracę zaangażowane są wszystkie wychowanki przebywające w placówce.

Dostrzegając wspaniałą postawę wychowanek, a jednocześnie  ich trudne położenie, OZZKS zwraca się z prośbą o wsparcie dziewczyn i dokonywanie chociażby drobnych wpłat na ich rzecz.

OZZKS wychodząc naprzeciw potrzebom dziewczyn, pozyskane pieniądze ze zbiórki przekaże na zakup dla nich odzieży, butów oraz środków higieny osobistej.

 Poniżej link do zrzutki:

https://zrzutka.pl/my568z

Kategorie
Aktualności

Przyjęcie OZZKS do FZZ

Kategorie
Aktualności

Pismo kontakty do MS z 7.04

Kategorie
Aktualności

Pismo do MS z 3.04 w sprawie rozporządzenia

Kategorie
Aktualności

Uwagi OZZKS do nowelizacji projektu ustawy dotyczącej zwalczania COVID-19( druk senacki 96)

Uwagi OZZKS do nowelizacji projektu ustawy dotyczącej  zwalczania COVID-19( druk senacki 96)

OZZKS w dniu 29 marca 2020 roku przesłał swoje uwagi do Marszałka Senatu oraz wszystkich Senatorów RP

„W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, mając na uwadze powagę sytuacji w jakiej się znajdujemy, jak również działając w poczuciu odpowiedzialności, w załączeniu przesyłam uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki 96) w zakresie w jakim odnoszą się, lub mogą odnosić do czynności wykonywanych przez kuratorów sądowych.”

Kategorie
Aktualności

Pismo do Pani Minister Dalkowskiej w sprawie braku zarządzeń w sądach

Kategorie
Aktualności

Wywiad Przewodniczącej OZZKS- Aleksandry- Szewery Nalewajek na portalu onet.pl

Wywiad Przewodniczącej OZZKS- Aleksandry- Szewery Nalewajek na portalu onet.pl na temat sytuacji kuratorów w dobie koronawirusa.

Zapraszamy do lektury:

Kuratorzy sądowi zagrożeni. „Rzucono nas na pożarcie koronawirusa”

Kategorie
Aktualności

Przewodnicząca OZZKS w radiu ZET – wydanie 17.03.2020r

Przewodnicząca OZZKS Aleksandra Szewera- Nalewajek  w dniu 17.03.2020r. wystąpiła w wiadomościach radia ZET nadawanych o godzinie 16 i 20. Jej wystąpienia dotyczyły sytuacji kuratorów sądowych w czasach epidemii koronawirusa

Poniżej zamieszczamy jaj wypowiedzi na antenie:

Kategorie
Aktualności

Pismo OZZKS z dnia 15.03.2020r. w trosce o osoby zwalniane z ZK i AŚ

Pismo OZZKS- w trosce o osoby zwalniane z ZK i AŚ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych mając na uwadze aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju  oraz dobro  i bezpieczeństwo osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych wystosował kolejne pismo do Pana Michała Wójcika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.  OZZKS wnosi o udzielanie, w większym zakresie, pomocy postpenitencjarnej już w momencie zwalniania z jednostki, ponieważ:

„Osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych to w większości osoby z trudną sytuacją socjalno-bytową, i niejednokrotnie bez żadnych środków do życia w pierwszym okresie po zwolnieniu z jednostki. Obecnie w sądach rejonowych, przy których swoje siedziby mają zespoły kuratorskiej służby sądowej, występują znaczne ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, do niezbędnego minimum. Dotyczy to również kas sądowych, w których to osoba uprawniona do uzyskania pomocy może, na mocy decyzji kuratora zawodowego, pobrać środki w formie świadczenia pieniężnego, tudzież stosownego bonu na zakupy. W tej sytuacji uzyskanie pomocy w/w formie przez osobę zwolnioną z jednostki penitencjarnej może napotykać na znaczne trudności w jej uzyskaniu, a nawet uniemożliwić jej otrzymanie. „

Kategorie
Aktualności

Rekomendacje OZZKS ws. koronawirusa

Rekomendacje OZZKS ws. Koronawirusa

Zespół ds. bezpieczeństwa i warunków pracy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych mając na uwadze  ochronę życia i zdrowia kuratorów sądowych, jak również osób poddanych ich oddziaływaniom opracował  pismo do Prezesów Sądów Okręgowych w Polsce. Związek w piśmie tym rekomenduje  wydanie odpowiednich zarządzeń przez Prezesów w celu zminimalizowania zagrożenia zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 .

Poniżej treść pisma: