Silne związki - silna kuratela

Pismo OZZKS z dnia 15.03.2020r. w trosce o osoby zwalniane z ZK i AŚ

Pismo OZZKS- w trosce o osoby zwalniane z ZK i AŚ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych mając na uwadze aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju  oraz dobro  i bezpieczeństwo osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych wystosował kolejne pismo do Pana Michała Wójcika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.  OZZKS wnosi o udzielanie, w większym zakresie, pomocy postpenitencjarnej już w momencie zwalniania z jednostki, ponieważ:

„Osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych to w większości osoby z trudną sytuacją socjalno-bytową, i niejednokrotnie bez żadnych środków do życia w pierwszym okresie po zwolnieniu z jednostki. Obecnie w sądach rejonowych, przy których swoje siedziby mają zespoły kuratorskiej służby sądowej, występują znaczne ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, do niezbędnego minimum. Dotyczy to również kas sądowych, w których to osoba uprawniona do uzyskania pomocy może, na mocy decyzji kuratora zawodowego, pobrać środki w formie świadczenia pieniężnego, tudzież stosownego bonu na zakupy. W tej sytuacji uzyskanie pomocy w/w formie przez osobę zwolnioną z jednostki penitencjarnej może napotykać na znaczne trudności w jej uzyskaniu, a nawet uniemożliwić jej otrzymanie. „

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn