Silne związki - silna kuratela

Uwagi OZZKS do nowelizacji projektu ustawy dotyczącej zwalczania COVID-19( druk senacki 96)

Uwagi OZZKS do nowelizacji projektu ustawy dotyczącej  zwalczania COVID-19( druk senacki 96)

OZZKS w dniu 29 marca 2020 roku przesłał swoje uwagi do Marszałka Senatu oraz wszystkich Senatorów RP

„W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, mając na uwadze powagę sytuacji w jakiej się znajdujemy, jak również działając w poczuciu odpowiedzialności, w załączeniu przesyłam uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki 96) w zakresie w jakim odnoszą się, lub mogą odnosić do czynności wykonywanych przez kuratorów sądowych.”

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn