KOMUNIKATY :


W dniu 15 kwietnia 2019 r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych  został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000781635.
Zadaniem Komitetu Założycielskiego jest obecnie pomoc w stworzeniu struktur Związku i zwołanie I Krajowego Zjazdu Delegatów. W dniu 21 maja 2019 r. Komitet Założycielski podjął uchwałę  w sprawie przyjęcia zasad prowadzenia Rejestru Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych i dokonywania w nich wpisów. W zakładce "dokumenty" zostały opublikowane instrukcja i dokumenty wyborcze umożliwiające założenie Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji OZZKS. W zakładce "kontakt" udostępniliśmy  adresy mailowe członków Komitetu Założycielskiego OZZKS właściwych dla poszczególnych apelacji sądowych.

Komitet Założycielski OZZKS 
W dniu 15.02.2019 roku w Toruniu Uchwałą nr 1/2019 Grupy Założycielskiej powołano do życia Związek Zawodowy pod nazwą:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych

Grupa Założycielska liczyła 44 osoby z 17 Okręgów Sądowych.

Uchwałą nr 2/2019 uchwalono Statut Związku a Uchwałą nr 3/2019 wybrano Komitet Założycielski.

Komitet Założycielski w myśl zapisów Statutu będzie pełnił funkcję Zarządu Krajowego do czasu I Krajowego Zjazdu Delegatów. 

Składka członkowska została zapisana w statucie jako 1 procent kwoty bazowej będącej podstawą do określenia wynagrodzenia zasadniczego zawodowych kuratorów sądowych.

Siedzibą Związku jest miasto Toruń

Kolejny krok to złożenie odpowiednich wniosków i załączników do KRS.

O dalszych istotnych działaniach będziemy informować.

Komitet Założycielski OZZKS