Kategorie
Aktualności

Pismo kontakty do MS z 7.04

Kategorie
Aktualności

Pismo do MS z 3.04 w sprawie rozporządzenia

Kategorie
Aktualności

Uwagi OZZKS do nowelizacji projektu ustawy dotyczącej zwalczania COVID-19( druk senacki 96)

Uwagi OZZKS do nowelizacji projektu ustawy dotyczącej  zwalczania COVID-19( druk senacki 96)

OZZKS w dniu 29 marca 2020 roku przesłał swoje uwagi do Marszałka Senatu oraz wszystkich Senatorów RP

„W imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych, mając na uwadze powagę sytuacji w jakiej się znajdujemy, jak również działając w poczuciu odpowiedzialności, w załączeniu przesyłam uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk senacki 96) w zakresie w jakim odnoszą się, lub mogą odnosić do czynności wykonywanych przez kuratorów sądowych.”

Kategorie
Aktualności

Pismo do Pani Minister Dalkowskiej w sprawie braku zarządzeń w sądach

Kategorie
Aktualności

Wywiad Przewodniczącej OZZKS- Aleksandry- Szewery Nalewajek na portalu onet.pl

Wywiad Przewodniczącej OZZKS- Aleksandry- Szewery Nalewajek na portalu onet.pl na temat sytuacji kuratorów w dobie koronawirusa.

Zapraszamy do lektury:

Kuratorzy sądowi zagrożeni. „Rzucono nas na pożarcie koronawirusa”

Kategorie
Aktualności

Przewodnicząca OZZKS w radiu ZET – wydanie 17.03.2020r

Przewodnicząca OZZKS Aleksandra Szewera- Nalewajek  w dniu 17.03.2020r. wystąpiła w wiadomościach radia ZET nadawanych o godzinie 16 i 20. Jej wystąpienia dotyczyły sytuacji kuratorów sądowych w czasach epidemii koronawirusa

Poniżej zamieszczamy jaj wypowiedzi na antenie:

Kategorie
Aktualności

Pismo OZZKS z dnia 15.03.2020r. w trosce o osoby zwalniane z ZK i AŚ

Pismo OZZKS- w trosce o osoby zwalniane z ZK i AŚ

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych mając na uwadze aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju  oraz dobro  i bezpieczeństwo osób zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych wystosował kolejne pismo do Pana Michała Wójcika Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz  Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.  OZZKS wnosi o udzielanie, w większym zakresie, pomocy postpenitencjarnej już w momencie zwalniania z jednostki, ponieważ:

„Osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych to w większości osoby z trudną sytuacją socjalno-bytową, i niejednokrotnie bez żadnych środków do życia w pierwszym okresie po zwolnieniu z jednostki. Obecnie w sądach rejonowych, przy których swoje siedziby mają zespoły kuratorskiej służby sądowej, występują znaczne ograniczenia w przyjmowaniu interesantów, do niezbędnego minimum. Dotyczy to również kas sądowych, w których to osoba uprawniona do uzyskania pomocy może, na mocy decyzji kuratora zawodowego, pobrać środki w formie świadczenia pieniężnego, tudzież stosownego bonu na zakupy. W tej sytuacji uzyskanie pomocy w/w formie przez osobę zwolnioną z jednostki penitencjarnej może napotykać na znaczne trudności w jej uzyskaniu, a nawet uniemożliwić jej otrzymanie. „

Kategorie
Aktualności

Rekomendacje OZZKS ws. koronawirusa

Rekomendacje OZZKS ws. Koronawirusa

Zespół ds. bezpieczeństwa i warunków pracy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych mając na uwadze  ochronę życia i zdrowia kuratorów sądowych, jak również osób poddanych ich oddziaływaniom opracował  pismo do Prezesów Sądów Okręgowych w Polsce. Związek w piśmie tym rekomenduje  wydanie odpowiednich zarządzeń przez Prezesów w celu zminimalizowania zagrożenia zarażenia się koronawirusem SARS-CoV-2 .

Poniżej treść pisma:

Kategorie
Aktualności

OZZKS chce lepszej ochrony dla kuratorów przed koronawirusem SARS-CoV-2

09.03.2020r. pismo OZZKS dot. lepszej ochrony dla kuratorów przed koronawirusem SARS-CoV-2

W dniu dzisiejszym Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z pismem do Ministra Sprawiedliwości ,w którym podniesiono brak opracowanych procedur dla kuratorów sądowych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa .

OZZKS wyrażając  troskę nie tylko o bezpieczeństwo kuratorów, ale również o osoby objęte ich oddziaływaniom i w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV- 2 wystosował poniższe pismo opracowane przez zespól ds. bezpieczeństwa i warunków  pracy:

Kategorie
Aktualności

Spotkanie w PIP

W dniu 13 lutego 2020roku w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie doszło do spotkania przedstawicieli OZZKS z Głównym Inspektorem Pracy Wiesławem Łyszczkiem.

Informacja ze spotkania została zamieszczona na stronie Państwowej Inspekcji Pracy:

Spotkanie ze związkowcami