Silne związki - silna kuratela

STANOWISKO OZZKS dot. kryteriów przyznania ryczałtu określonego w art. 14 ust. 5 a ustawy o kuratorach sądowych

OZZKS zajął stanowisko co do uchwalonego przepisu, który zacznie obowiązywać od 5 kwietnia br. dot. ryczałtu za używanie przez kuratorów sądowych pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Poniżej treść w/w stanowiska:

Dokument w PDF

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn