Silne związki - silna kuratela

Uwagi OZZKS do aktów wykonawczych do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

W dniu 20 lipca 2022 r. Pan Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, która wejdzie w życie z dniem 1 września 2022 r.

W związku z powyższym zaistniała konieczność  wydania rozporządzeń, celem wykonania rozwiązań wprowadzanych w/w ustawie.

Ministerstwo Sprawiedliwości dopiero w dniu 8 sierpnia br. zamieściło  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny szereg projektów rozporządzeń dając pięciodniowy okres na zgłoszenie ewentualnych uwag.

W ocenie OZZKS, termin 5 dni na zaopiniowanie tak licznych projektów jest zdecydowanie za krótki, tym bardziej, że 14 i 15 sierpnia br. były dniami wolnymi od pracy.

 Niemniej jednak OZZKS mając na uwadze to, że szereg rozwiązań bezpośrednio dotyczy pracy kuratorów oraz dzięki wysiłkowi wielu zaangażowanych osób wniósł swoje uwagi do poniższych projektów:

1.w sprawie sposobu i warunków wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach nieletnich

UWAGI OZZKS DOT. ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE SPOSOBU I WARUNKÓW WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ KURATORÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH NIELETNICH

2. w sprawie wysokości zryczałtowanych należności postępowania w sprawach nieletnich

UWAGI OZZKS DOT. ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ZRYCZAŁTOWANYCH NALEŻNOŚCI POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH

3. w sprawie przeprowadzania wywiadów środowiskowych o nieletnich

UWAGI OZZKS DOT. ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA WYWIADÓW ŚRODOWISKOWYCH O NIELETNICH

4. w sprawie podmiotów, na rzecz których wykonywane są przez nieletnich prace społeczne

UWAGI OZZKS DOT. ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE PODMIOTÓW, NA RZECZ KTÓRYCH WYKONYWANE SĄ PRZEZ NIELETNICH PRACE SPOŁECZNE

5. w sprawie ośrodków kuratorskich

UWAGI OZZKS DOT. ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OŚRODKÓW KURATORSKICH

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn