Silne związki - silna kuratela

Udział OZZKS w senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.

W dniu dzisiejszym tj. 02.08.2022r. Przewodnicząca OZZKS Aleksandra Szewera – Nalewajek wraz z członkiem Prezydium Pawłem Basińskim, który równocześnie jest przewodniczącym zespołu ds. kuratorów karnych w OZZKS uczestniczyli w senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej.

Głos w sprawie zmiany ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw zabrał Paweł Basiński, który w sposób bardzo merytoryczny i rzeczowy przedstawił stanowisko OZZKS w tym zakresie. P. Basiński w szczególności odniósł się do Systemu Dozoru Elektronicznego, kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej.  Podkreślał rolę kuratora w wykonaniu w/w kar. Mówił o tym, że sukces SDE uzależniony był między innymi od pracy kuratorów, którzy są jego bardzo ważnym elementem.

Głośno wybrzmiało zdanie odnoszące się do warunków naszej pracy tj. o tym, że wywiady nie są wliczane do standardów obciążenia i jako jedyna służba ponosimy koszty pracy w terenie.

Przed członkiem Prezydium OZZKS wystąpił także Przewodniczący KRK Dariusz Palmirski ( głos zabrał od godziny 2:28 )

Poniżej link do retransmisji posiedzenia Komisji. Z wypowiedzią przedstawicieli OZZKS można zapoznać się od godziny 2:34

Senat Rzeczypospolitej Polskiej / Transmisje / Podręczne archiwum ostatnich transmisji

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn