Silne związki - silna kuratela

Propozycje OZZKS dotyczące uzupełnienia Programu Działań Państwowej Inspekcji Pracy na lata 2022-2024

Główny Inspektor Pracy Pani Katarzyna Łażewska- Hrycko przekazała informację o rozpoczęciu przygotowań do opracowania Programu działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2023 w ramach Przyjętego w ubiegłym roku planu trzyletniego 2022-2024,.

Zwrócono się do nas jako OZZKS z prośbą o przekazanie propozycji zagadnień i sugestii w zakresie pilnej potrzeby ochrony pracy, które w przyszłym roku, naszym zdaniem, powinny stanowić  uzupełnienie obowiązującego programu trzyletniego, jako przedmiot szczególnej uwagi ze strony Państwowej Inspekcji Pracy.

TUTAJ można zapoznać się z Programem działania PIP na lata 2022- 2024

W związku z powyższym OZZKS w dniu 19 sierpnia 2022r. przesłał do GIP swoje propozycje

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn