Silne związki - silna kuratela

Kolejna odpowiedź GIP z 20.12.2021r. dot. obowiązku pracodawcy wynikającego z art. 237 Kodeksu Pracy

Poszczególne MOZ OZZKS dalej drążą temat Kart Oceny Ryzyka Zawodowego, odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu.

W lutym 2022 roku miną 2 lata jak ruszyliśmy ten temat. W niektórych sądach jest przyznana odzież robocza, w niektórych ekwiwalent za pranie.

Istnieją jednak jeszcze takie okręgi sądowe, w których nie podjęto żadnych kroków, aby to wdrożyć. Wiemy, że są też takie sądy, gdzie karta oceny ryzyka na stanowisku kuratora sądowego nie była aktualizowana od kilkunastu lat, przez co nie przystaje do obecnej rzeczywistości.

Mamy nadzieję, że odpowiedź Katarzyny Łażewskiej-Hrycko Głównego Inspektora Pracy dostarczy nam kolejnych argumentów w rozmowach z naszymi pracodawcami.

… jeżeli z karty oceny ryzyka dla stanowiska kuratora sądowego podejmującego pracę o charakterze terenowym wynika, że praca ta wiąże się ze znacznym zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży własnej pracownika, występuje narażenie na zewnętrzne warunki atmosferyczne oraz uwzględniono wymogi sanitarne i higieniczne, to pracownikowi takiemu przysługuje odzież i obuwie robocze, o których mowa w art. 237 7 § 1 k.p., przy czym ocena potencjalnego wystąpienia opisanych sytuacji, warunkujących przydział odzieży i obuwia roboczego, należy do pracodawcy.

Odpowiedź GIP z 20.12.2021r.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn