Silne związki - silna kuratela

Aktualności

Zapytanie o brak realizacji podwyżek

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów oraz Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowe o wyjaśnienie

Czytaj więcej »

MOZaika

Przedstawiamy Wam nowy numer naszego kuratorskiego biuletynu związkowego. Od tego numeru nastąpiła zmiana redaktorki naczelnej. Jadwiga Kowalczuk zastąpiła na tym stanowisku dotychczasową redaktorkę. Krótkie słowo

Czytaj więcej »

Co z naszymi podwyżkami?

Na początku kwietnia 2022r. do sądów wpłynęło pismo Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, z którego wynika, że procedowane są zmiany rozporządzenia

Czytaj więcej »
Archiwa