Silne związki - silna kuratela

Aktualności

Zapytanie o brak realizacji podwyżek

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów oraz Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowe o wyjaśnienie

Czytaj więcej »

MOZaika

Krótkie słowo wstępu od Naczelnej : Drodzy Kuratorzy, a także wszyscy Czytelnicy spoza branży, uprzejmie informuję, iż w MOZaice nastąpiły zmiany. Dotychczasowa Redaktor Naczelna Katarzyna

Czytaj więcej »

Co z naszymi podwyżkami?

Na początku kwietnia 2022r. do sądów wpłynęło pismo Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, z którego wynika, że procedowane są zmiany rozporządzenia

Czytaj więcej »
Archiwa