Silne związki - silna kuratela

Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości w dniu 19.06.2024r.

W dniu 19.06.2024 r. odbyło się spotkanie Ministerstwa Sprawiedliwości ze Związkami Zawodowymi reprezentującymi wszystkie grupy zawodowe sądownictwa.

Poniżej zamieszczamy komunikat ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości, oraz postulaty przekazane przez Przewodniczącego OZZKS Bartka Geska na ręce Ministra Sprawiedliwości

Najważniejsze ustalenia to:

  1. Utworzony fundusz nagród w wysokości 3% funduszu wynagrodzeń, będzie podzielony na co najmniej 2 transze rocznie, co oznacza wypłatę nagród w lipcu i grudniu. MS przedstawiło propozycję rekomendacji dot. wypłaty i podziału tych środków, które będą jeszcze modyfikowane zgodnie z głosem strony związkowej i z zachowaniem wewnętrznych regulaminów nagród w poszczególnych sądach.
  2. Podwyżki w 2025 r. – wyraziliśmy stanowczy sprzeciw propozycjom rządowym i zaapelowaliśmy o wzrost wynagrodzeń na poziomie co najmniej 15% w przyszłym roku.
  3. Z inicjatywny Przewodniczącego OZZKS zostało podpisane i złożone wspólne pismo przedstawicieli kuratorów zrzeszonych w różnych organizacjach związkowych, postulujące wzrost wynagrodzeń również w grupie kuratorów zawodowych i popierające postulaty innych grup zawodowych z dnia 27.05.2024 r.
  4. Zaapelowaliśmy o urealnienie dodatków funkcyjnych i specjalnych również w naszej grupie zawodowej.
  5. Ponownie zwróciliśmy uwagę na nienależyte i niewystarczające rozdysponowanie etatów urzędniczych do sekretariatów ZKSS i BKO ,a tym samym niewypełnienia zapisów Ustawy o Kuratorach Sądowych. Powyższy temat ma być poddany ponownej analizie MS.
  6. Zaapelowaliśmy o pilne spotkanie z władzami Ministerstwa Sprawiedliwości dot. Kuratorskiej Służby Sądowej.
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn