Silne związki - silna kuratela

Pismo OZZKS z 21.02.2024r. do Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie udzielania pomocy postpenitencjarnej

Z uwagi na zgłaszane przez naszych związkowców wątpliwości i spostrzeżeń dot. pomocy postpenitencjarnej, OZZKS zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie stosowanych działań.

Poniżej treść pisma

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn