Silne związki - silna kuratela

OZZKS ponownie interweniuje w sprawie przyznawania ekwiwalentu za używanie własnej odzieży

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się o podjęcie stosownych działań zmierzających do wprowadzenia we wszystkich sądach rejonowych w Polsce zasad przyznania kuratorom zawodowym odzieży i obuwia roboczego lub ekwiwalentu za używanie oraz pranie własnej odzieży i obuwia. Pomimo stanowisk Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Sprawiedliwości a także podjętych na szeroką skalę działań ze strony OZZKS w tylko ok. 35 % sądów kuratorzy zawodowi mają przyznaną odzież i obuwie robocze, lub mają wypłacany ekwiwalent. 

Pismo w pdf

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn