Kategorie
Aktualności

Jaką rolę w pracy kuratora sądowego odgrywa komunikacja? – rozmowa Aleksandry Szewery-Nalewajek z Honoratą Sądel- mediatorem

Zapraszamy do wysłuchania podcastu, w którym Honorata Sądel mediator rozmawia z Przewodniczącą OZZKS Alekandrą Szewerą – Nalewajek o realiach pracy kuratora sądowego.

Jaką rolę w pracy kuratora sądowego odgrywa komunikacja? (kierunekmediacja.pl)

Kategorie
Aktualności

STANOWISKO OZZKS dot. kryteriów przyznania ryczałtu określonego w art. 14 ust. 5 a ustawy o kuratorach sądowych

OZZKS zajął stanowisko co do uchwalonego przepisu, który zacznie obowiązywać od 5 kwietnia br. dot. ryczałtu za używanie przez kuratorów sądowych pojazdów prywatnych do celów służbowych.

Poniżej treść w/w stanowiska:

Dokument w PDF