Silne związki - silna kuratela

OZZKS zwrócił się do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Prezesów Sądów Okręgowych w sprawie zbierania informacji przez kuratorów w trybie art. 43h § 4 kkw

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w swoich pismach kierowanych do Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz Prezesów Sądów Okręgowych zwrócił się o to, aby podjęte zostały stosowne czynności dotyczących procedury zlecania kuratorom sądowym zbierania informacji w trybie art. 43h § 4 kkw w ten sposób, aby zlecenie to było kierowane do kuratora dopiero po potwierdzeniu przez podmiot dozorujący warunków technicznych pozwalających na wykonywanie kary pozbawiania wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego – czyli zgodnie z § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego.

Poniżej treść obu pism:

Pismo OZZKS do Gen. Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Pismo OZZKS do Prezesów Sądów Okręgowych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn