Silne związki - silna kuratela

Uwagi OZZKS do Projektu Ustawy o zmianie Ustawy o Kuratorach Sądowych

Zamieszczamy ostatnie opracowanie OZZKS dot. projektu ustawy o zmiany Naszej ustawy. W opracowaniu tym skupiliśmy się przede wszystkim na dodatku za pracę w terenie, pracy o szczególnym charakterze. standardach pracy, ryczałcie jako zwrocie kosztów, ryczałtach za wywiady oraz inne czynności.

Obecnie nad projektem Naszej ustawy będzie pracowała jeszcze Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych (druk nr 2478) Podkomisja została powołana w dniu 4.10.2022r. na posiedzeniu Komisji SPC .

UWAGI OZZKS  DO  PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O KURATORACH SĄDOWYCH

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn