Silne związki - silna kuratela

RELACJA Z PROTESTU 15.09.2022 R.

W dniu 15 września 2022 r., u zbiegu ulic Wiejskiej i Matejki w Warszawie odbył się protest Kuratorów Sądowych – zorganizowany przez OZZKS. Kuratorzy z całej Polski przybyli pod Sejm RP by zaprotestować przeciwko niekorzystnym zapisom procedowanej ustawy, by domagać się podwyżki płac oraz poprawy warunków pracy. Do protestu przyłączyli się kuratorzy zrzeszeni w NSZZ Solidarność, NSZZ PWS RP, a  także kuratorzy nie zrzeszeni w organizacjach związkowych.  Skwer zaczerwienił się od kuratorskich koszulek i wybrzmiało:

„… Mamy dosyć. Kuratorzy mają tego dosyć.

Kuratorzy mają dosyć tego – ciężkiej pracy za garstkę złotego…”

Kuratorzy zaprezentowali „służbowe samochody” oraz medialny kolaż z miejsc, w jakich pracują, ukazując niebezpieczeństwo zarażenia się w tych miejscach wszelkiego rodzaju chorobami oraz „złapania” wszelkiego rodzaju insektów, tj. wszy, pchły, pluskwy. Co rozszerza krąg osób narażonych na członków rodzin kuratorów. Miejsc, gdzie zniszczeniu ulega prywatna odzież kuratorów, którą należy od razu po wizycie w takim miejscu wyprać lub wyrzucić.

Na miejscu pojawili się zaproszeni Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Kuratorów panowie Dariusz Palmirski i Jacek Bem. Przewodniczący KRK Dariusz Palmirski podkreślił jak ważne jest połączenie sił wszystkich kuratorów i współpraca dla dobra Nas wszystkich, pomimo tego, że inną rolę na rzecz kuratorów ma do spełnienia KRK, a inną Związki Zawodowe – co wynika chociażby z zapisów ustawowych. Nie zmienia to jednak faktu, że cel mamy wspólny i pomimo tego, że nie zawsze i nie we wszystkim się zgadzamy współpracujemy i zawsze rozmawiamy ze sobą merytorycznie.

Następnie na scenie, witani przez Przewodniczącą pojawiali się zaproszeni kolejni goście, między innymi  Senator: Krzysztof Kwiatkowski i Jacek Bury oraz Posłowie: Borys Budka, Małgorzata Kidawa – Błońska, Magdalena Biejat, Magdalena Filikis, Iwona Michałek, Iwona Hartwich, Agnieszka Hanajrczyk, Daria Gosek – Popiołek, Barbara Dolniak, Gabriela Morawska – Stanecka, Monika Falej, Małgorzata Niemczyk, Magdalena Sroka, Marcelina Zawisza, Kamila Gasiuk – Pichowicz, Maciej Konieczny, Krzysztof Śmieszek, Arkadiusz Myrcha, Cezary Grabarczyk, Piotr Zientarski. Pojawili się także pani mecenas Patrycja Kasica Wiceprezes Stowarzyszenia DEFENSOR Iuris, Wiceprezes Stowarzyszenia IUSTITIA – Piotr Gonciarek oraz  Jacek Skała Przewodniczący Związków Zawodowych Prokuratorów i Pracowników Prokuratury.

Zaproszeni goście wykazywali się wiedzą na temat zawodu kuratora sądowego, wskazywali na konieczność godziwego wynagradzania urzędników państwowych oraz poszanowania naszej samorządności. Wskazywali także na konieczność wzajemnego wspierania się wszystkich grup zawodowych wykonujących pracę na rzecz Państwa oraz złożyli na tablicy symboliczne podpisy poparcia dla kuratorskich postulatów.

 Akcja protestacyjna prowadzona była przez Naszą Niezłomną Przewodniczącą Aleksandrę Szewera – Nalewajek, która na zakończenie przedstawiła kuratorom (którzy do tej pory nie mieli okazji spotkać się z nimi osobiście) obecnych w Warszawie członków Zarządu Krajowego oraz Przewodniczących MOZ.  W prowadzeniu akcji protestacyjnej Przewodniczącą wspierał na scenie Daniel Łazarski, o uwiecznienie protestu zadbali Jakub Gładysiak oraz Tomasz Graban. Siłę kuratorskiego protestu wzmacniali bębniarze z Zespołu Bałaban.

Protest miał charakter happeningu, przebiegał bez żadnych zakłóceń oraz niepożądanych sytuacji, jednocześnie ukazał, że kuratorzy po wielu latach pracy na rzecz Państwa dojrzeli do tego, by domagać się poszanowania swojej pracy i godziwego jej wynagradzania. 

Autorką relacji z protestu jest Aleksandra Szydło ( MOZ Opole, członkini zarządu OZZKS)

Autorzy zdjęć: Jakub Gładysiak ( MOZ Warszawa) i Tomasz Graban ( MOZ Gdańsk)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn