Silne związki - silna kuratela

Stanowisko OZZKS do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych

19 sierpnia br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny został zamieszczony projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych
w sprawach karnych wykonawczych
.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, jak zawsze w sprawach, które dotyczą grupy zawodowej kuratorów przedstawił swoje uwagi do w/w projektu.

Poniżej uwagi OZZKS

Stanowisko OZZKS do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn