Silne związki - silna kuratela

Wizyta OZZKS w Senacie dotycząca ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich

W dniu 28.06.2022r. Przewodnicząca OZZKS Aleksandra Szewera – Nalewajek wraz z członkiem Zarządu Bartkiem Geskiem brali udział we wspólnym Posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej .

Dyskutowano , rozmawiano i wnoszono uwagi do ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Nie zabrakło też głosu OZZKS.  Retransmisję z posiedzenia można obejrzeć pod linkiem

https://av8.senat.pl/10KPCPP188KRPSS122KU2531

Przewodnicząca OZZKS Aleksandra Szewera – Nalewajek zabiera głos od godziny 01:34 nagrania.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn