Silne związki - silna kuratela

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów 23-24 maja 2022 roku

W dniach 23 – 24 maja 2022 r., w Łodzi odbył się I Nadzwyczajny Zjazd Krajowy Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych. Udział w Zjeździe wzięło niemalże 90-ciu delegatów z 22 MOZ’ów OZZKS. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca OZZKS Pani Aleksandra Szewera – Nalewajek, która na wstępnie zaprezentowała krótkie sprawozdanie z dotychczasowej pracy Zarządu Krajowego OZZKS. W sprawozdaniu zawarte zostały informacje o efektach pracy powołanych zespołów: ds. rodzinnych, karnych, bezpieczeństwa i warunków pracy, prawnym oraz prac nad ustawą o kuratorach sądowych. Spotkaniach w Ministerstwie Sprawiedliwości i Komisjach oraz z innymi przedstawicielami władzy. Następnie Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej Pani Karolina Boniecka przedstawiła, krótkie sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

W trakcie Zjazdu dyskutowano nad zmianami w statucie, podjęto uchwałę o przyznaniu Przewodniczącej Zarządu Krajowego wynagrodzenia za pracę związkową oraz dokonano wyboru trzech nowych członków Zarządu Krajowego oraz jednego członka Komisji Rewizyjnej. Na członków Zarządu Krajowego wybrani zostali: Pani Marzena Błaszczyk z MOZ Sieradz, Pan Bartłomiej Gesek z MOZ Gdańska oraz Pan Marek Wieczorek z MOZ Rybnik. Pan Marek Wieczorek został ponadto nowym członkiem Prezydium Zarządu Krajowego. Na nowego członka Komisji Rewizyjnej wybrana została Pani Jadwiga Kowalczuk z MOZ Warszawa – Praga.

Obrady były owocne, chwilami burzliwe, ale niezwykle merytoryczne. Poza obradami, Delegaci mieli możliwość wymiany doświadczeń uzyskanych w trakcie tworzenia i działalności MOZ’ów, których są członkami, dzielili się pomysłami na działalność MOZ’ów, OZZKS i promocji kurateli. Pan Tomasz Graban z MOZ Gdańsk uwiecznił obrady I Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów.

To był bardzo dobrze wykorzystany przez Delegatów czas.  

Autorka tekstu: Aleksandra Szydło

Autor zdjęć : Tomasz Graban

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn