Silne związki - silna kuratela

Zapytanie o brak realizacji podwyżek

Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych zwrócił się do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prezesa Rady Ministrów,
Ministra Finansów oraz Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowe o wyjaśnienie powodów, dla których projekt zmian Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, nie realizuje zapisów ustawy budżetowej na rok 2022 r. w której, zostały zabezpieczone wydatki stanowiące zwiększenie funduszu wynagrodzeń m.in. kuratorów zawodowych o 4,4 %.

Jako związek zawodowy mający na celu ochronę kuratorów sądowych i ich rodzin przed obniżeniem poziomu życia wyrażamy oburzenie niedotrzymaniem przez Ministerstwo Sprawiedliwości własnych deklaracji odnośnie planowanych podwyżek

Poniżej treść pisma:

ZAPYTANIE O BRAK REALIZACJI PODWYŻEK

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn