Silne związki - silna kuratela

Co z naszymi podwyżkami?

Na początku kwietnia 2022r. do sądów wpłynęło pismo Dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, z którego wynika, że procedowane są zmiany rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń kuratorów sądowych.

W związku z tym, że w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów oraz Rządowego Centrum Legislacji brak jest informacji potwierdzających, by w/w projekt był procedowany – OZZKS wystąpił z pytaniem- na jakim etapie znajdują się prace nad zmianą w/w rozporządzenia .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn