Silne związki - silna kuratela

Interwencja Przewodniczącej OZZKS

W dniu 16 lutego 2022r. Przewodnicząca OZZKS- Aleksandra Szewera- Nalewajek zwróciła się z pismem do Krzysztofa Rybki, Zastępcy Dyrektora Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pismo było reakcją na zintensyfikowane kontrole wobec kuratorów.

Szanowny Panie Dyrektorze,

jako Przewodnicząca OZZKS wyrażam ogromną irytację intensyfikacją działań kontrolnych niektórych Kuratorów Okręgowych, będącymi interpretacją pism wysyłanych przez Pana Dyrektora    w ramach prac Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Warto w tym miejscu wspomnieć, że kontrola i ocena kuratorów sądowych to tylko jedno z 15 zadań kuratora okręgowego, wynikających z Ustawy o kuratorach sądowych.

Zauważalne także jest to, że ta kreatywność i intensywność kontroli wzmogła się po opublikowaniu projektu zmiany ustawy o kuratorach sądowych, który wskazuje, że Kuratora Okręgowego wybiera Minister Sprawiedliwości, bez zasięgnięcia opinii zgromadzenia ogólnego kuratorów.  

Całość poniżej:

Pismo Przewodniczącej OZZKS- Aleksandry Szewery- Nalewajek do Krzysztofa Rybki Zastępcy Dyrektora Departament Wykonywania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości

8 kwietnia br. Przewodnicząca otrzymała odpowiedź, z której to wynika, że OZZKS jako jedyna organizacja zwróciła Ministerstwu Sprawiedliwości na problem intensywności i częstotliwości przeprowadzanych kontroli.

Wymaga również zauważenia, że opisana przez Panią intensyfikacja działań kontrolnych niektórych kuratorów okręgowych, nie była dotychczas sygnalizowana Ministerstwu Sprawiedliwości przez pozostałe organizacje związkowe reprezentujące kuratorów sądowych

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn