Silne związki - silna kuratela

Odpowiedź MS w sprawie biegłych tłumaczy

1 marca 2022r. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych zwrócił się z pismem do  Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie informacji, czy dopuszcza możliwość udziału tłumacza, który nie jest biegłym sądowym w czynnościach przeprowadzanych przez kuratorów sądowych w stosunku do obcokrajowców, którzy nie znają języka polskiego?

O w/w piśmie informowaliśmy TUTAJ

Teraz otrzymaliśmy odpowiedź w tej sprawie

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn