Silne związki - silna kuratela

Nowy numer MOZaiki

Oddajemy w Wasze ręce kolejny, bo już 4 numer biuletynu związkowego MOZaika. Od wydania ostatniego działo się bardzo dużo ważnych rzeczy. Podejmowaliśmy szereg działań, które zostały zebrane w poniższym Kalendarium.

Najważniejszą z dat jest 15 lutego, kiedy to świętujemy trzecią rocznicę powołania OZZKS!!!. Od momentu założenia dzieję się… , dlatego staramy się na bieżąco informować o wszystkim.

Jak wiecie chcemy aby MOZaika docierała do jak największej ilości osób (nie tylko kuratorów zrzeszonych w OZZKS). Myślimy intensywnie nad odpowiednim kolportażem i być może drukiem. Chcemy dzielić się z Wami naszą pracą, ale i dać też Wam miejsce do zaprezentowania siebie, swoich pasji, rozważań czy osobistego warsztatu pracy. Bo przecież MOZaika jest tworzona przez kuratorów, dla kuratorów i z kuratorami!”

15.02.2022 Mijają 3 lata od powołania OZZKS!

02.02.2022 Stanowisko OZZKS dot. pisma Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji DWOiP w zakresie prowadzenia nadzorów trudnych

24.01.2022 Pismo do Prezesów Sądów Rejonowych o ograniczenie pracy w terenie z uwagi na wzrost zachorowań na wariant Omikron wirusa SARS-Cov-2

20.01.2022 Pismo do Prezesów Sądów o podjęcie działań prawnych i organizacyjnych dot. poprawy warunków pracy kuratorów sądowych zgodnie z raportem CIOP-PIB

20.01.2022 Wysłanie pisma do Dyrektorów Sądów Apelacyjnych o zabezpieczenie środków finansowych na poprawę warunków pracy kuratorów sądowych w związku z raportem CIOP-PIB

13.01.2022 Udział Przewodniczącej OZZKS – Aleksandry Szewery-Nalewajek jako prelegentki w Konferencji „Przeciwdziałanie, wykrywanie i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie” zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Rodzinnego Uniwersytetu SWPS, której jednym z patronów był OZZKS

16.12.2021 Uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

 10.12.2021r. i 14.12.2021 Spotkanie Przedstawicieli OZZKS z przedstawicielami Krajowej Rady Kuratorów, związków zawodowych i organizacji pozarządowych skupiających kuratorów sądowych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych

08.12.2021 Udział Sekretarza Prezydium OZZKS – Adam Witkowicza w XII Edycji Wyróżnienia Białej Wstążki, której jednym z patronów był OZZKS

 07.12.2021 Uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw. 02.12.2021 Pismo OZZKS do MRPiPS i MS o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wpisanie zawodu kuratora sądowego do wykazu prac wykonywanego w warunkach szczególnych

23.11.2021 Uwagi OZZKS do zmian w Kodeksie Karnym Wykonawczym

08.11.2021 Pismo OZZKS do Ministerstwa Sprawiedliwości sprzeciwiające się wytycznym dot. podziału środków na na[1]grody 07.11.2021 Raport CIOP – PIB „Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu”

03.11.2021 Pismo OZZKS do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości i Ministra Finansów w sprawie podwyżek

28.10.2021 Wysłanie Raportu OZZKS do MS dot. wyposażenia kuratorów sądowych w sprzęt teleinformatyczny

22.10.2021 Powołanie Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZKS SO w Zamościu

19.10.2021 Wizyta przedstawicieli OZZKS w Ministerstwie Sprawiedliwości

14.10.2021 Pismo do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podwyżek

Październik 2021 Udział przedstawicieli MOZ Kielce i MOZ Bydgoszcz w Czerwonym Miasteczku

Miłej lektury….

Czwarty Numer MOZaiki – Kuratorskiego Biuletynu Związkowego OZZKS 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn