Silne związki - silna kuratela

Stanowisko OZZKS dot. pisma Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji DWOiP-VI.5050.1.20222

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, jako przedstawiciel grupy zawodowej reprezentujący między innymi kuratorów wykonujących orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich, zajął stanowisko w sprawie przedstawionej w dokumencie Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji DWOiP-VI.5050.1.20222. Pismo to odnosiło się do do nadzorów ustanowionych na etapie postępowania zabezpieczającego.

Nie zgadzamy się z przedstawionym tam stanowiskiem, dlatego zwróciliśmy się z prośbą o jego weryfikację i uwzględnienie przedstawionych przez nas argumentów.

Stanowisko OZZKS dot. pisma Departamentu Wykonywania Orzeczeń i Probacji DWOiP-VI.5050.1.20222

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn