Silne związki - silna kuratela

OZZKS w związku z badaniem CIOP zwrócił się do MRiPS o podjęcie prac legislacyjnych

Jak wczoraj informowaliśmy, otrzymaliśmy już Raport z badań CIOP dotyczący analizy zagrożeń występujących w zawodzie kuratora sądowego a także ich skutków dla zdrowia psychicznego.

W badaniu udział wzięło 506 kuratorów, z czego 46 proc. było kuratorami rodzinnymi a 54 proc. kuratorami dla dorosłych. Osoby badane zatrudnione są w sądach na terenie całej Polski. Osobom tym szczególnie dziękujemy za poświęcony czas, jak również za to, że jako OZZKS możemy dalej działać w kwestii wpisania zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym charakterze o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Wyniki przeprowadzonego badania jednoznacznie wskazały, iż psychospołeczne i fizyczne warunki pracy kuratorów sądowych, oraz niebezpieczeństwo z nią związane czynią w/w postulat w pełni uzasadniony.

W dniu wczorajszym Raport CIOP wraz z pismem został przesłany do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dzisiaj natomiast działamy dalej i kierujemy kolejne pismo, ty razem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Pismo do Pani Marleny Maląg Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn