Silne związki - silna kuratela

Uwagi OZZKS do zmian w KKW

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych skierował pismo do Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z uwagami do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (nr projektu UD282).

OZZKS skupił się na sprawach mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie kuratorskiej służby sądowej pionu karnego.

Uwagi OZZKS do KKW

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn