Silne związki - silna kuratela

RAPORT CIOP ” Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu”

Postulat, aby kuratorzy zawodowi mogli przechodzić na wcześniejszą emeryturę w naszym środowisku pojawia się od wielu lat. Kuratorzy argumentują to bardzo trudną pracą jaką na co dzień wykonują. OZZKS postanowił przejść od postulatów do czynów. Już w 2020 r. podjęto działania mające na celu naukowe opracowanie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowaniu zaleceń służących ich ograniczaniu. Wynikiem wielomiesięcznych rozmów, konsultacji było podpisanie przez OZZKS umowy na pracę badawczą w w/w zakresie z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym, który jest najważniejszą jednostką badawczą w kraju zajmującą się analizą zagrożeń w miejscu pracy.

Przypomnijmy, że Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w kwietniu br. uruchomił zbiórkę publiczną na badanie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy dot. analizy zagrożeń w pracy kuratora sądowego. Dzięki firmie ITM Poland SA z siedzibą w Zielonej Górze , która dokonała darowizny w kwocie 20 000 zł zbiórka zakończona została po kilku dniach.

Dzisiaj możemy przedstawić końcowy efekt badań. Oddajemy w Wasze ręce raport CIOP, który mamy nadzieję przyczyni się do poprawy obecnie panujących warunków pracy, a przede wszystkim do włączenie zawodu kuratora sądowego do wykazu prac o szczególnym charakterze.

OZZKS skierował w tym celu pismo do Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości o niezwłoczne podjecie prac legislacyjnych w tym zakresie.

RAPORT CIOP „Przeprowadzenie analizy zagrożeń związanych z pracą kuratora sądowego oraz opracowanie zaleceń służących ich ograniczaniu”

Pismo do Pana Michała Wosia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn