Silne związki - silna kuratela

Opracowanie OZZKS dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny

Zespół OZZKS ds. bezpieczeństwa i warunków pracy opracował raport dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny.
Z opracowania tego wynika, że poziom wyposażenia kuratorów zawodowych m.in. w telefony służbowe, laptopy, ulega systematycznej poprawie, jednakże jest to proces za wolny i niewystarczający. Zauważalne są duże rozbieżności pomiędzy poszczególnymi sądami. Problem niewystarczającego wyposażenia uwidocznił się jeszcze bardziej, w czasie trwającej pandemii i konieczności pracy zdalnej.

Pismo przewodnie Przewodniczącej OZZKS do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia

Opracowanie OZZKS dot. wyposażenia kuratorów zawodowych i okręgowych w sprzęt teleinformatyczny

Załaczniki:

Tabela dot. wyposażenia kuratorów okręgowych (zastępców oraz delegowanych do biura KO) w sprzęt teleinformatyczny – zestawienie zbiorcze

Tabela dot. wyposażenia kuratorów zawodowych (wraz kierownikami ZKSS) w sprzęt teleinformatyczny– zestawienie zbiorcze

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn