Silne związki - silna kuratela

Uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji udostępniony został Projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw .

Z uzasadnienia w/w projektu wynika, że:

Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie obowiązujących regulacji do zmieniających się uwarunkowań oraz wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych rozwiązań dotyczących zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy domowej oraz zniwelowania skali tego zjawiska.

Rozwiązania zawarte w projektowanej ustawie mają na celu ochronę przed przemocą domową oraz poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy na szczeblu centralnym, regionalnym oraz na szczeblu samorządu terytorialnego.

W ustawie ponownie została zdefiniowana „przemoc w rodzinie” -uwzględniono przemoc psychiczną, fizyczną i seksualną. Sama definicja „przemocy w rodzinie” zastąpiona została słowami „przemoc domowa”. Proponuje się także wprowadzenie definicji „osoby doznającej przemocy domowej” oraz „osoby stosującej przemoc domową”.

Więcej na temat projektowanych zmian można przeczytać w

uzasadnieniu

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych w dniu 7 października 2021r. przesłał do Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej uwagi do tego projektu ustawy.

Pismo przewodnie do projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy

UWAGI OZZKS w pdf

UWAGI OZZKS:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn