Silne związki - silna kuratela

Uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie Kodeksu karnego

We wrześniu na stronie internetowej Rządowy Proces Legislacyjny ukazał się „Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw”.

Według wnioskodawcy:

” Zasadniczym celem proponowanej nowelizacji jest potrzeba wzmocnienia ochrony prawnokarnej w zakresie czynów godzących w tak fundamentalne dobra prawne jak życie i zdrowie człowieka, wolność seksualna czy własność. Jest rzeczą oczywistą, że prawo karne ma, za pomocą swoich instrumentów, służyć zaspokojeniu społecznego poczucia bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dla realizacji tych celów niezbędne jest odpowiednie ukształtowanie rodzaju i wysokości sankcji karnej grożącej za dany typ przestępstwa, uwzględniające potrzebę surowej represji wobec sprawców tych czynów, które budzą silną społeczną potrzebę odpłaty i napiętnowania.
Projekt przewiduje m.in.:
– podwyższenie zagrożeń karnych za przestępstwa przeciwko najistotniejszym dobrom prawnym,
– wprowadzenie nowych typów przestępstw,
– likwidację oddzielnej kary 25 lat pozbawienia wolności i wydłużenie górnej granicy terminowej kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat,
– podwyższenie dolnych granic grzywny i kary ograniczenia wolności,  
– zmiany w zakresie recydywy
– zmiany w zakresie odpowiedzialności nieletniego na podstawie Kodeksu karnego
–  wprowadzenie możliwości orzeczenia kary tzw. bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności za najcięższe przestępstwa,
– wprowadzenie ustawowych okoliczności łagodzących i obciążających w zakresie wymiaru kary,
– zaostrzenie przepisów dotyczących środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów wobec nietrzeźwych i odurzonych kierowców,
– zmiany w zakresie przedawnienia przestępstw.”

Mimo iż OZZKS nie został ujęty w piśmie DLPK –I.400.7.2021 z dnia 16.09.2021r. wzywającym do wniesienia ewentualnych uwag do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny i zmianie innych ustaw (nr projektu UD281), OZZKS przedstawił MS swoje stanowisko do tego projektu.

OZZKS w swoich uwagach skupił się głównie na zmianach, które w swym zakresie będą determinowały aktywność kuratora sądowego.

Poniżej treść pisma OZZKS:

Uwagi OZZKS do projektu ustawy o zmianie Kodeksu karnego

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn