Silne związki - silna kuratela

Przedstawiciele OZZKS na posiedzeniach Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka

W dniach 14 i 15 września 2021r. obradowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka, podczas której wysłuchano informacji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na temat sytuacji pracowników administracji sądów i prokuratur, warunków pracy, warunków ich wynagradzania oraz zgłaszanych przypadków mobbingu.

W posiedzeniu udział wzięli: Michał Woś sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz ze współpracownikami, Agata Gałuszka-Górska zastępca prokuratora krajowego, Aleksandra Szewera-Nalewajek przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Kuratorów Sądowych wraz ze współpracownikiem, Justyna Przybylska przewodnicząca Krajowego Niezależnego Związku Zawodowego „Ad Rem” wraz ze współpracownikami, Edyta Odyjas przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wraz ze współpracownikami, Jacek Skała przewodniczący prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP oraz Iwona-Nałęcz-Idzikowska przewodnicząca Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP.

Podczas pierwszego dnia obrad Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz poruszyła trzy kwestie odnośnie kuratorów sądowych , a dotyczące braku służbowych laptopów i telefonów ,sekretariatów kuratorskich w niektórych zespołach. Ostatnia kwestia związana była z wynagrodzeniami, które nie są wystarczające.

Poniżej link do całego posiedzenia Komisji w dniu 14 września 2021r.

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 14.09.2021r.

W dniu 15 września 2021r. Przewodnicząca OZZKS Aleksandra Szewera – Nalewajek miała okazję zabrać głos odnosząc się merytorycznie do zagadnień poruszanych dzień wcześniej przez sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wosia.

Wystąpienie Przewodniczącej można wysłuchać od godziny 17:19 otwierając poniższy link.

Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka z 15.09.2021r

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn