Silne związki - silna kuratela

Ogólnopolski protest pracowników wymiaru sprawiedliwości Warszawa 10.09.2021

W dniu 10 września 2021 r. w Warszawie odbył się ogólnopolski protest pracowników wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście nie mogło nas tam zabraknąć. Obok Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury, Krajowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Ad Rem” oraz NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa i Prokuratury byliśmy jego organizatorami.
Ubrani na czerwono przemaszerowaliśmy ulicami Warszawy.

W imieniu OZZKS Przewodnicząca Aleksandra Szewera -Nalewajek złożyła postulaty do Ministerstwa Sprawiedliwości, wśród których znalazły się między innymi podwyżki wynagrodzeń w wysokości 12% w 2022 r. dla każdego kuratora sądowego i aplikanta kuratorskiego, coroczny wzrost kwoty bazowej określonej dla kuratorów sądowych, zabezpieczenie środków finansowych na awanse, czytelnych i jasnych kryteriów awansowych, jasnej i przejrzystej procedury antymobbingowej w sądach, a także konieczność wpisania zawodu kuratora do wykazu zawodów wykonywanych w szczególnych warunkach oraz uregulowań dotyczących korzystania z prywatnych pojazdów do celów służbowych a także poprawy bezpieczeństwa

Pismo przewodnie do MS

Postulaty Zarządu OZZKS

Oprócz naszych kuratorskich postulatów złożyliśmy też wspólnie z KNSZZ Ad rem i ZZPiPPRP postulaty o treści jak poniżej do Marszałkini Sejmu i do Prezesa Rady Ministrów

Postulaty do Marszałkini Sejmu

Postulaty do Prezesa Rady Ministrów

Udział w proteście ( w zgromadzeniu zgłoszonym przez OZZKS) wzięli udział kuratorzy i kuratorki z MOZ:

Bielsko – Biała, Katowice, Rybnik, Częstochowa, Kielce, Radom, Opole, Łódź, Sieradz, Gdańsk, Słupsk, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Legnica, Warszawa, Warszawa-Praga, Olsztyn, Białystok.

Wielkie podziękowania dla Was!!!

Towarzyszyło nam również kilkanaście osób niezrzeszonych, którym również dziękujemy za wsparcie.

Protest nasz poparło

Śląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych AUXILIUM

Uchwała ŚSKS AUXILIUM

Krajowa Rada Kuratorów

Uchwała KRK

Związek Zawodowy Celnicy PL

Poparcie Zarządu Głównego ZZ Celnicy PL

Poniżej zamieszczamy link do wszystkich zdjęć z protestu, które zrobił Tomasz Graban z MOZ Gdańsk.

GALERIA ZDJĘĆ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn