Silne związki - silna kuratela

Odpowiedź MEiN na nasz apel dot. objęcia kuratorów w grupie osób uprawnionych do korzystania z form opieki przedszkolnej oraz szkół podstawowych dla ich dzieci

Wpłynęła do nas odpowiedź z Ministerstwa Edukacji i Nauki w związku z apelem, jaki skierowaliśmy do nich o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu włączenie grupy zawodowej kuratorów sądowych jako uprawnionych do korzystania z form opieki nad dziećmi, zapewnianych przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.

W odpowiedzi czytamy:

W kontekście obecnej sytuacji i niemającego precedensu w najnowszej historii stanu epidemii wprowadzonego na terenie całego kraju, decyzje dotyczące funkcjonowania szkół i placówek są wsparte wiedzą i doświadczeniem instytucji merytorycznych w zakresie zwalczania zakażeń, rozprzestrzeniania się epidemii i ochrony zdrowia.

Wszelkie decyzje dotyczące wprowadzanych obostrzeń w życiu społecznym, są podejmowane zgodnie z rekomendacjami służb medycznych i sanitarnych.

Intencją ustawodawcy było pozostawienie możliwości skorzystania z przedszkola, tym dzieciom, których rodzice wykonują pracę zawodową związaną bezpośrednio z ratowaniem zdrowia i życia ludzi, a także podejmują działania zawodowe w zakresie przeciwdziałania epidemicznego.

Dyrektor, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania przedszkola w reżimie sanitarnym oraz jako osoba znająca potrzeby rodzin przedszkolaków, podejmuje decyzję o zapewnieniu właściwej liczby miejsc dla dzieci rodziców, zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców realizujących zadania publiczne w związku z koniecznością zahamowania pandemii w Polsce.

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn