Silne związki - silna kuratela

Zwróciliśmy się o wydanie rekomendacji dot. kontaktów osoby uprawnionej z małoletnim

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wzrastającym ryzykiem zachorowań także w grupie zawodowej kuratorów, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości pracy kuratorów rodzinnych, zwrócił się z prośbą do IUSTITIA Stowarzyszenie Sędziów Polskich, Stowarzyszenie Sędziów Rodzinnych w Polsce, Stowarzyszenie Sędziów „Themis”o wydanie rekomendacji odnośnie realizacji postanowień dotyczących obecności kuratora podczas kontaktów osób uprawnionych z małoletnimi,

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn