Silne związki - silna kuratela

Pytamy Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARSCoV-2 o możliwość wcześniejszych szczepień dla kuratorów sądowychWedług przyjętych obecnie zasad kuratorzy sądowi zaszczepieni zostaną dopiero w drugim etapie – razem z innymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości.

W związku z powyższym OZZKS wysłał pismo do Pana Michała Dworczyka Pełnomocnika Rządu do spraw narodowego programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARSCoV-2, w którym zwraca się o umożliwienie kuratorom wcześniejszych szczepień.

Pismo do Pana Michała Dworczyka

OZZKS w dniu 29 stycznia br otrzymał odpowiedź na w/w pismo, w której można przeczytać, że :

” wszystkie zgłaszane uwagi i postulaty odnoszące się do ww. regulacji są szczegółowo analizowane we współpracy z Ministrem Zdrowia i innymi właściwymi organami. Należy jednocześnie mieć na uwadze, że liczba aktualnie dostępnych szczepionek jest – z przyczyn niezależnych od Rządu – ograniczona, a sytuację dodatkowo utrudnia przejściowe ograniczenie dostaw, będące wynikiem decyzji producentów. Z tego powodu, doceniając wagę wielu spośród zgłaszanych propozycji, nie jest możliwe umieszczenie w grupach priorytetowych przedstawicieli wszystkich środowisk, które występują w tej sprawie do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów czy Ministerstwa Zdrowia.

Nie można natomiast wykluczyć, że analiza wniosków i postulatów zgłaszanych w toku realizacji szczepień, w przypadku uznania ich za zasadne, w miarę dostępnych możliwości będzie skutkować wprowadzeniem zmian w kolejności szczepień.”

Poniżej cała treść odpowiedzi na nasze postulaty dot. wcześniejszych szczepień:

Odpowiedź Podsekretarza Stanu, Zastępcy Szefa KPRM

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn