Silne związki - silna kuratela

OZZKS otrzymał odpowiedź Głównego Inspektora Sanitarnego ws. wytycznych dla kuratorów sądowych

GIS w swoim piśmie rekomenduje przestrzeganie następujących zasad ogólnych podczas wizyt w lokalach/pomieszczeniach:

 poproszenie o staranne przewietrzenie lokalu/pomieszczenia przed wizytą kuratora,

 poproszenie o zdezynfekowanie klamek drzwi wejściowych w lokalu/pomieszczeniu przed wizytą kuratora

 przestrzeganie zasady bezpieczniej odległości min. 1,5 m od podopiecznych, innych osób, o ile jest to możliwe,

 stosowanie przez kuratorów sądowych maseczek medycznych/FFP2/FFP3/N95) i rękawiczek jednorazowych lub umycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu (min. 60%)(należy pamiętać o wyrzuceniu do kosza na śmieci maseczek i rękawiczek po odbytej wizycie).

Z treścią odpowiedzi GIS można zapoznać się poniżej:

Odpowiedź GIS ws. wytycznych dla kuratorów sądowych

Natomiast tutaj znajdje się treść zapytania jakie OZZKS skierował do GIS

Pytanie OZZKS do GIS o wytyczne/zalecenia odnośnie długości trwania bezpośredniej czynności w pomieszczeniu, aby zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn