Silne związki - silna kuratela

OZZKS zwrócił się do Prezesów Sądów o wydanie dodatkowych zarządzeń

Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych, w związku z gwałtownym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV- 2 i wzrastającą liczbą zachorowań wśród kuratorów sądowych wysłała pismo do Prezesów Sądów Okręgowych z prośbą o przesłanie do Prezesów Sądów Rejonowych, gdzie zwrócił się o wydanie dodatkowych zarządzeń w Sądach w których takie nie zostały wydane, a które zminimalizują narażanie kuratorów, na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia i życia.

OZZKS w swoim piśmie podkreślił ułatwienia mające na celu zminimalizowanie zagrożeń poprzez:

 ograniczenie do niezbędnego minimum zlecenia wywiadów środowiskowych;

 podawanie w zleceniach wywiadów środowiskowych numeru telefonów kontaktowych do osoby, której wywiad dotyczy, lub do osób z nią zamieszkujących, i uznanie tego warunku jako koniecznego do wysłania zlecenia;

 wydłużenia terminu sporządzenia wywiadu – poprzez podawanie faktycznego terminu mającego się odbyć posiedzenia – tak, aby kurator miał możliwość rzeczywistego zrealizowania zlecenia

 zobowiązania uczestników postępowania, czy też wnioskodawców np. Policji, do podawania aktualnych numerów telefonów, lub adresów poczty elektronicznej osób objętych postępowaniem, lub opiekunów prawnych, jeżeli dotyczy to spraw w wydziale rodzinnym.

Poniżej cała treść pisma

Pismo do Prezesów Sądów o wydanie dodatkowych zarządzeń

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn